fredag 16 december 2011

Se bilderna från innovationsdagen i FlädieI december samlades ett 40-tal personer i Flädie för att inspireras och arbeta vidare med konkretiseringen av Skånes innovationsstrategi.


Här hittar ni bilderna från dagen.

fredag 9 december 2011

Arbetsmöte

Igår samlades 40 man i Flädie för att inleda arbetet med en samhandlingsplan för 2012, med utgångspunkt i den internationella innovationsstrategin för Skåne. Under eftermiddagen konkretiserades förslag på insatser och bestämdes ansvar framåt, det pågår redan många initiaitv men resultatet av gårdagen är att man bland annat redan i december kommer att träffas några i mindre grupp för att disktera kring inkubatorernas arbete framåt och insatser för att stärka etablerade företags innovationsförmånga där flera aktörer kan samverka framåt. Näringsliv Skåne kommer att sammanställa alla de förslag som totalt arbetades fram vid borden under eftermiddagen i workshops, materialet kommer att spridas till deltagarna och även via bloggen. I mars kommer ett större arbetsmöte att genomföras med ministernärvaro vid en regional och nationell dialog, exakt datum kommer vi att återkomma med.

onsdag 23 november 2011

Skånemodell för utvärdering av kluster

På avdelningen för innovation (Näringsliv Skåne) har vi stor erfarenhet av att initiera och utveckla klusterinitiativ. Under förra året beslutade vi att börja utvärdera vad våra olika klustersatsningar ger. Vi kan nu presentera en gedigen rapport som Oxford Research gjort på vårt uppdrag. En forskargrupp på Circle (Lunds universitet) har tillsammans med oss diskuterat oss fram till hur mätning av kluster bör se ut, vilket har resulterat i att vi nu har en ”skånemodell”, för att utvärdera kluster.

Utvärderingen innehåller fyra delar, enkätundersökning till medlemsföretag, insamling av statistik (SCB), processlogg samt kvalitativa intervjuer.

Ladda hem rapporten

Av Björn Lagnevik

måndag 31 oktober 2011

Agenda för framtiden

Nu planeras aktiviteter för slutet på hösten men också inför nästa år, allt för att den internationella innovationsstrategin ska få full kraft och gemensamma aktiviteter. Ett arbetsmöte planeras till den 8 december då de som på olika sätt arbetar med förutsättningar för innovation träffas och skapar gemensamma aktivteter och agendor inför framtiden.

fredag 14 oktober 2011

Näringsministern bloggar om innovationer

Annie Lööf, Sveriges nyutnämnde Näringsminister har börjat blogga om innovationer och Sveriges kommande innovationsstrategi. Första inlägget på den nya bloggen, döpt till Innovationsbloggen, publicerades 13 oktober. Ministern skriver bland annat:

”Jag är glad att som nybliven näringsminister kunna skriva på den nya kommunikationskanal för [det nationella] innovationsstrategiarbetet som den här bloggen ska vara.

När man talar om innovation – nya sätt att skapa värde eller nya lösningar på behov eller efterfrågan – blir det ofta väldigt abstrakt. Innovationsprocesser handlar om att ta tillvara och utveckla de goda idéer som kan uppstå hos var och en av oss.

När jag som ny näringsminister nu tar över ansvaret för att leda arbetet med den nationella innovationsstrategin är det också människorna jag vill sätta i fokus.

Och med dessa ord vill jag förklara Innovationbloggen invigd!"

* Läs hela blogginlägget
* Mer om Sverige som innovationsland på Si (Innovative Sweden)

onsdag 28 september 2011

En internationell innovationsstrategi för Skåne

I en tid med stora globala utmaningar, stora demografiska förändringar och ökad global konkurrens är hög kunskap och stark innovationskraft avgörande faktorer för Europas internationella konkurrenskraft och vår levnadsmiljö. Skåne har därför tagit fram en ”Internationell innovationsstrategi för Skåne” som Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS) samt Soundingboard Innovation i Skåne (SIS) har ställt sig bakom.

Innovationsstrategin utgör även ett strategiskt underlag till den nationella innovationsstrategin vilken regeringen avser besluta om 2012. Den är också ett av de gemensamma underlagen till en kommande forsknings- och innovationsproposition och den OECD-studie som genomförs i Skåne 2011-2012.

Ladda hem strategin
* På svenska
* På engelska

tisdag 27 september 2011

Mod, Skoj och Äktenskap i innovationens namn

Jonas Klevhag, moderator under Innovationsdagen

Att hitta sin idéfrände var temat för Skånes innovationsdag. Cirka 220 personer, däribland Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet och Eva Engquist, vicerektor vid Malmö högskola, hade sökt sig till industrilokalerna vid gamla Saltimporten i Malmö hamn för att mingla, vimla och lyssna till tankar och åsikter om en internationell innovationsstrategi för Skåne.

Region Skånes Avdelning för Innovation och Apokalyps Labotek stod för inramningen. Ett 20-tal personer höll korta anföranden kring innovationer under moderator Jonas Klevhags ledning. Cirkus Cirkör bjöd på konster i den högre skolan. Andra inslag under kvällen; Granny's dancing on the table från Ozma Speldesign, Mobil djunge av Cindy Lee och Ljusgraffiti i Do-Fi:s regi.

Men störst under kvällen var ändå kärleken. Till innovation, nya tankar och bra idéer. Och till alla som var där.

* Via denna länk hittar du mingel, vimmel och äktenskapsbilder från kvällen
* Ladda hem Tankar om en "Internationell innovationsstrategi för Skåne" (pdf)

onsdag 21 september 2011

Ny film visar upp Skåne som innovativ region

23 000 nya jobb, 18 miljarder i investeringar och ett nytt landmärke som blir större än Colosseum i Rom. Det är några av de uppskattade effekter som forskningsanläggningarna ESS och Max IV kommer att medföra. Via en ny 3D-animerad film kan du titta in till anläggningarna redan idag.

Max IV, som redan har börjat byggas i norra Lund handlar idag varor för en miljon kronor om dagen - och kommer att fortsätta göra det i fem års tid. ESS står på tur att sätta spaden i jorden. Ideon Gateway, Ideon Medicon Village och Lunds science city är andra, stora projekt som kommer att göra Skåne till Europas mest innovativa region 2020.

Detaljerade 3D-animeringar låter dig redan nu komma på besök hos Max IV och ESS. Följ med ut i experimentstationerna och in i materiens allra minsta byggstenar.

Länk till film på youtube

måndag 12 september 2011

Välkommen den 23 september

Välkommen att anmäla dig om du inte redan gjort det till Stora innovationseftermiddagen,

När: 23 september
Var: Saltimporten/Grimsbygatan 24 i Malmö
Tid: 16.00 - tills vi är färdiga på kvällen.
Varför: Du är viktig i arbetet att göra Skåne till Europas mest innovativa region 2020. Vi bjuder på mingel och plats för samtal om framtida utmaningar, Speakers Corner där åsikter och tankar om internationell position och förutsättningsskapande för innovation lyfts.

Till detta delar vi matupplevelse, Mobile Jungle med Cindy Lee och musik av Karin Wiedenholm. På plats har vi en DJ som heter Andreas Kursson och mycket mer. Ett antal företag och verksamheter visar också upp några av sina senaste innovationer. Cirkus Cirkör berättar och inspirerar, vi avslutar i eldhav!

Dessutom släpper vi populärversionen av en internationell innovationsstrategi för Skåne, du träffar våra vänner från nationella myndigheter och departement som vill se och delta i vad som händer regionalt på innovationsområdet.

Evenemanget är en del av arbetet med en nationell och en regional innovationsstrategi. Vill du delta i framtida nätverk för att skapa en stärkt innovationskraft, anmäl dig via länken!

Antalet platser är begränsat, så det är först till kvarn som gäller.

Anmälningslänk: Skane.se/innovation/23september

Välkommen!

Pia Kinhult
Ordf Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne
Ordf Regionstyrelsen Region Skåne

Per Eriksson
Vice ordf Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne
Rektor Lunds universitet

Pontus Lindberg
Ordf Soundingboard
Ordf Regionala tillväxtnämnden

onsdag 10 augusti 2011

Vi expanderar

Med start måndagen den 15:e augusti kommer vi på Innovationssystem öka vårt team med två praktikanter – Kesha från USA och Karen från Kanada. De studerar för närvarande under ett Masterprogram inom Kulturvetenskapen på Lunds Universitet. Inom TI5 kommer de att kartlägga ungdomars syn på materialvetenskap och klura kring hur vi kan göra ESS och MAX LAB attraktiva för Skånes yngre generation. Då det inte finns alltför mycket kontorsplats kommer mycket av deras arbete ske utanför vårt gråa hus. Men om ni ser ett par vilsna unga individer runt våning 5 säg gärna hej. Fast på engelska då. Hi eller hello.

Vänliga hälsningar,

Jacob Stenberg

onsdag 13 juli 2011

Innovationsstrategi i Båstad

Tack för en trevlig morgonsejour i Båstad, panelen och åhörarna delade med sig av sina synpunkter rörande innovationsstrategin för Skåne. Era synpunkter kommer att beaktas och tas in i handlingsplanen.

Bidrag från åhörarna under frukostseminariet i Båstad:

• Innovation – det är för teoretiskt.
– Så här tänker Region Skåne: Innovation är den entreprenöriella process som ger en ny idé ett värde. (Se utförligare i Innovationsstrategin via denna länk)

• Våga prova din grej!
– Så här tänker Region Skåne: Vi arbetar idag med att skapa olika slags mötesplatser där människor får möjlighet att förverkliga sina idéer, ett konkret exempel är Living labs tanken.

• Blanda in de unga, missionera i skolan!
– Så här tänker Region Skåne: Vi arbetar idag med entreprenörskap i skolan, detta är en satsning som säkert kan utvecklas!

• Matchmaking system!
– Så här tänker Region Skåne: Vi har tagit fram idélinjen för att underlätta för entreprenörer att navigera i stödsystemet.

• Kom närmare företagen!
– Så här tänker Region Skåne: Vi har sedan 10 år ungefär bildat klusterorganisationer som samlar näringsliv, akademi och offentliga aktörer, detta är våra utvecklingsverkstäder där främst kontakten med näringslivet skall äga rum.

• Sälj Skåne som turistland!
– Så här tänker Region Skåne: Absolut! Vi har dragit igång en stor satsning inom detta område, skåne som turistdestination, Tourism i Skåne jobbar med frågan.

• Vi ska skrämma upp människor!
– Så här tänker Region Skåne: Detta får vi fundera vidare på!

• Vi skall bli bättre på att få ut idéer och paketera
– Så här tänker Region Skåne: Helt rätt, därför behövs en innovationsstrategi!

• Vi skall arbeta internationellt!
– Så här tänker Region Skåne: Helt rätt, därför heter vår innovationsstrategi, en internationell innovationsstrategi för Skåne!

• Ambassadörer som hjälper till att lyfta innovationsstrategin behövs!
– Så här tänker Region Skåne: Ja absolut, det här tar vi med oss!

• Sist men inte minst, riskkapital!
– Så här tänker Region Skåne: Detta är en stor utmaning men blir vi mer attraktiva lockar vi hit mer kapital, detta tar vi också med oss!

Tack för era bidrag! / Björn Lagnevik

fredag 8 juli 2011

Var med och tyck till om innovationsstrategin

Inför den avslutande delen av arbetet med en skånsk innovationsstrategi så kommer ett förslag till strategin att ligga ute för en webbhearing. Vi har tagit fram en del frågor som vi tycker är speciellt viktiga och vi vill gärna att ni läser igenom förslaget och sedan svarar på dessa frågor. Ni hittar frågorna i början av dokumentet.

Målet är att strategin och en samhandlingsplan skall vara färdigt i oktober i år. För att vi ska hinna gå igenom underlaget så vill vi att ni skickar in era svar senast 1 september till webbhearing@skane.com

» Här hittar ni förslaget till innovationsstrategin

Trevlig läsning och glad sommar!

onsdag 6 juli 2011

Svalovsmodellen bryter gamla monster

Seminariet gar vidare med deltagande av Thomas Drejing, krogare och kock som driver restaurangen Petri Pumpa. Thomas berattar om den sa kallade Svalovsmodellen, en modell med malet att inte bara forbattra maten for aldre utan aven andra offentliga maltider som t.ex. i skolan och i sjukvarden.

- Vi tittar pa allt fran inkop, ravaruval och specialkost. Vi fokuserar pa den sociala miljon dar maltiden ager rum. Vi forsoker forstarka bilden av gasterna som individer och inte malgrupper for kollektiva losningar, sager Thomas Drejing.

Svalovsmodellen handlar ocksa om att forandra arbetssatt, strukturer och installning.

- Utbildning av personalen ar jatteviktigt. Det ar langt ifran alla som arbetar med maltider som har utbildning pa omradet. Da ar det latt att ta till hel- och halvfabrikat.

Maltidsgladje i Trelleborg

Skanes Livsmedelsakademi har fatt i uppdrag av Region Skane att utforma framtidens sjukhusmat. I Trelleborg pagar "Maltidsgladje for aldre" som bland annat gar ut pa att:

Att patienter ska ha en positiv bild av maltidstillfallet, inte bara av maten.

Att det ska finnas en sa stor valfrihet som mojligt nar det galler maten.

Att ha storre flexibilitet och ge patienter mojlighet att ata nar de ar hungriga.

Att tanka i termer av restaurang och gaster.

Skansk innovationskraft - pau rikti't!

Andra innovationspasset i Oresundshuset handlar om innovationsupphandling och att Region Skane ska vaga vara en aktiv bestallare.

- Vi maste fraga oss vad som ar problemet och vilka funktioner vi efterfragar. Vi ska inte eftersoka fardiga losningar, sager Pia Kinhult.

Lotta Torner fran Skanes Livsmedelsakademi berattar om ett par konkreta exempel pa deras arbete med att utveckla den skanska livsmedelsindustrin. "Smaka pa Skane" ar ett exempel. "Maltidsgladje for aldre" ar ett annat.

- Pa vilket annat stalle an pa ett sjukhus skulle du lata personalen ga pa rast nar lunchgasterna kommer? Pa vilket annat stalle far gasterna ha haklapp i plast? Undrar Lotta Torner.

Innovationskraft kommer fran sma bolag

- I Sverige sker den storsta forandringen inom vara foretag. For Region Skanes del har det varit viktigt att komma med goda ideer, men ocksa att para ihop nya aktorer och branscher. Darav klusterbildningarna. Vi behover varandra och den friktion som uppstar, sager Pia Kinhult, regionstyrelsens ordforande och ny deltagare i panelen.

- Om inte smaforetag kommit in i Peab hela tiden hade vi aldrig vuxit som vi gjort. Vi behover nya ideer och aktorer som har god kannedom om vad kunderna vill ha. Med vara underleverantorer har vi dessutom ett samarbete pa ett flertal omraden. I mindre orter maste vi samarbeta for att generera t.ex. jobb, sager Mats Paulsson.

Innovationer och forebyggande atgarder

Det finns tva innovationsomraden med mycket kraft och energi i just nu: hallbara stader och personlig halsa. Diabetes ar ett exempel som tangerar dessa omraden. Panelen har nu utokats med Marianne Larsson, Teknopol, och Anders Carlsson, Halsans nya verktyg.

- Vi ser en stark okning av diabetes i arabvarlden, Indien och Kina, vilket ar ett stort problem. Men manniskor kan gora mycket for att paverka sitt halsotillstand. Dar har innovationer en viktig funktion. Det finns t.ex. teknik for att kontrollera sin saliv sjalv, hemma, i forebyggande syfte, sager Anders Carlsson.

Morgonens hetaste tips for att komma till skott?

Hampus Jacobsson: Satt en aggklocka, och nar den ringer - fatta ett beslut! Det finns sallan anledning att vanta ett par veckor till.

En internationell innovationsstrategi for Skane

Internationell innovationsstrategi - en angelagenhet for hela Sverige? Det ar temat for morgonens seminarium i Oresundshuset i Almedalen, under ledning av Lennart Svensson, Naringsliv Skane.

Behovs en regional innovationsstrategi? Fragan stalldes till entrprenorerna Hampus Jacobsson, TAT, och Mats Paulsson, Peab.

- Regioner ar inte innovativa, manniskor ar. Regionen gor mycket for att skapa moten, for att det ska handa mycket. De mest intressanta regionerna ar de som ar kreativa och trevliga att bo i. Infrastruktur och bostader ar jatteviktigt, sager Hampus Jacobsson.

- Det ar givande att jobba sa nara bestallaren, d.v.s. stat och kommun. Sa har det inte alltid varit. Gemensamt kan Vi gora mycket, sager Mats Palsson.

torsdag 9 juni 2011

Röster om Innovation

Vad tycker innovationssystemets aktörer om innovation och en internationell innovationsstrategi för Skåne? Vad tycker du själv om innovation? Mejla eller kommentera (eller titta på filmerna).

Maria Lindblom, projektledare Internationell innovationsstrategi för Skåne, Region Skåne
"Detta är personer som kan leda och påverka"
"Fantastiska möten och spännande resultat"
"Boka 23 september "
Länk till film: http://www.youtube.com/watch?v=JxpSQLQdgUg

Anders Nyberg, expert Näringsdepartementet
Ronnie Halvardsson, vd Innovator Skåne

"Många tittar på Skåne som förebild"
"Jag kommer att sno en del"
"Se möjligheterna"
Länk till film: http://www.youtube.com/watch?v=lf8m1OwM7R8

Charlotta Falvin, vd TAT/RIM
Marianne Larsson, affärsutvecklare Teknopol / Mobile Heights Business Center
"En potential vi kan göra mycket av"
"Alla tycker inte lika"
"Skapa förutsättningar för det oväntade"
Länk till film: http://www.youtube.com/watch?v=HSayHVvrPQo

Hannie Lundgren, forskningschef Region Skåne
"Många spännande idéer"
"Rätt balans och fokus"
"Man får tänka till"
Länk till film: http://www.youtube.com/watch?v=9ken4XPDiCw

Magnus Jörgel, näringslivsutvecklare, Region Skåne
Per Persson, Näringsliv- och turistchef Lunds kommun

"Ett unikt tillfälle"
"Spännande"
"Bra diskussioner"
Länk till film: http://www.youtube.com/watch?v=SgQjI0_tj40


Bilder om innovation

Fotograf Sven Persson förevigade innovations- dagarna i Båstad på sitt eget vis - riktigt bra.

Ta en titt alla på fotona från Båstadsdagarna

onsdag 1 juni 2011

Första utkast till innovationsstrategiNu är det första utkastet till en internationell innovationsstrategi för Skåne klart. Läs, kommentera och kom med inspel, helst här på bloggen men även till Maria.Lindblom@skane.se

Hämta hem version ett av innovationsstrateginmåndag 16 maj 2011

Lyckade innovationsdagar i Båstad

Cirka 80 deltagare gnuggade geniknölarna under två intensiva innovationsdagar i Båstad 9-10 maj. Diskussionerna blev intensiva och givande. Vi fick med oss massor av tankar och inspiration som kommer att arbetas in i innovationsstrategin.

Inläggen kan ni läsa här på bloggen. Deltagarna bloggade gruppvis, därför är avsändaren på alla blogginlägg från Båstad signerade ”Bord ett” till och med ”Bord tio”

Alla deltagare som var på plats skrev också på en avsiktsförklaring. Den är inte formellt bindande men som symbolhandling är det en viktig markering av det personliga engagemanget. Texten i avsiktsförklaringen lyder:

Skånsk innovationskraft
Skåne behöver innovativa individer. Innovativa i bemärkelsen kunna tänka nytt. Skåne behöver också ambitiösa individer. Ambitiösa i bemärkelsen vilja göra nytt. Slutligen behöver Skåne modiga individer. Modiga i bemärkelsen våga göra nytt.

När vi kombinerar kunna, vilja och våga uppstår magi - en innovationskraft som gör att helheten blir större än de enskilda delarna tillsammans. Men innovationskraften behöver några som visar vägen. Som kan och vill förändra.

Genom att skriva på denna avsiktsförklaring vill jag som individ bidra till att Skåne vågar vara modigt – att tänka och göra nytt. Jag vill vara en av de personer som visar vägen till den Skånska innovationskraften. Och jag börjar denna resa idag.
Efter några intensiva dagar har Maria, Björn och Lennart skrivit ihop det dokument som nu presenteras för Soundingboard, för att ganska snart därefter skickas ut i "systemet", hoppas att alla avsätter lite tid för att läsa och kommentera texten!
Magnus

tisdag 10 maj 2011

Några intressanta begrepp; Behovskonferens, omvärldsbevakning, hur kan vi leta framtid, kan vi pumpa in energi i systemet?
Helene - dialogen pågår på många olika nivåer samt ur olika "värdegrunder" detta skapar en lätt förvirrad samtalsyta där konklusioner inte kan hittas. Det ständga samtalet kommer nog att krävas...och att skapa tillit för att se den raseras gång på gång...är en del av de gemensamma utvecklingsresorna. Kanada, Kina, Sydamerika, Israel...länder som kan visa olika resultat och exempel på både generella satsningar och specialiserade satsningar såsom behovs/kunddrivna innovationsplattformar kan vara värda att kika på.

Diskussionsresultat - Entreprenörer & Bra idéer

Det har talats mycket. Mycket bra har sagts, men det har också varit väldigt mycket fluffigt.

I diskussionen med utgångspunkt kring "Entreprenören" - "Hur?" och "Vad man kan bidra med?" ville vi för en gångs skull ta ett lite mer pragmatiskt angrepp...

Följande borde regionen göra i sin strategi (och nu ska vi vara så konkreta som vi bara kan vara):

Definiera ENTREPRENÖREN som en KUND (eller motsvarande) och, precis som med vilken annan produkt/tjänst man vill erbjuda sin kund ..

Man kan anta att det finns ett antal olika kategorier (kundsegment) av Entreprenörer som alla har ett generellt behov men även har kategorispecifika behov (kan man dra paralleller till någon form av Entreprenörens behovstrappa, där basen är det allmänmänskliga, men ochså almängiltiga?). Målsättningen är att uppfylla alla behov.

Ta fram en KOMMUNIKATIONSSTRATEGI (eller kalla det en ren Marknadsföring) där man, baserat på vilket syfte, vilken konkret målsättning och vilken målgrupp man vill kommunicera med, kan anpassa sitt budskap, sin verksamhet, sin support mm...

Med tre olika syften: nämligen att ATTRAHERA och BEHÅLLA och UNDERLÄTTA FÖR entreprenörer (och det de bidrar med i en region - att skapa business, tillväxt och i arbetstillfällen mm...)

Ett konkret exempel "nyttjandet av ESS som en anläggning som kan attrahera entreprenörer (och både större och mindre företag, direktkopplade och underleverantörer)":
- Här kan ett angreppssätt vara att definiera vilka attraktionskrafter (kom ihåg att vara konkreta och skapa presentera eller skapa mätbara och genomförbara cases) som kan användas som "säljargument" som kan attrahera företag/entreprenörer/innovationer (märk väl - även dessa kan kategoriseras) till regionen.

Genom att definiera kunden väl (i ganska tighta subkategorier) och definiera vad kunden (i de olika subkategorierna) vill ha och koppla en handlingsplan till vilket syfte man vill nå (attrahera, behålla, underlätta) med sin strategi kan man också börja hitta mycket konkreta handlingar och satsningar som är lättare att förstå, synliga, attraktiva och framför allt genomförbara.

OBSERVERA - att detta angreppssätt inte enkom är användbart som ett marknadsföringssammanhang - det kan likväl användas för att ta fram strategier för vilka satsningar (ex vis stödfunktioner, system för bidrag mm) som regionen ska göra gentemot de olika kategorier ev entreprenörer/genomförare/doers/företag som man vill ska vara aktiva och lyckas i regionen!
Att skapa fokusområden, eller att välja några områden att samlas kring är inte det samma som att exkludera produkter eller tjänster, tvärtom, det är ett sätt för "systemet" att facilitera samtal och möte som kommer att ge nya ideer och lösningar.
Strategier, visioner, fokusering är ett sätt att samla och skapa nya arenor för mötet. Vi skapar innovationsmiljöer där vi kan lösa nya problem, ett fokusområde måste självklart vara inkluderande och ha så mycket kraft att vi driver på positiv utveckling. Metoderna och teknikerna för att skapa innovationsmiljöer och föra samtalet på arenorna är otroligt viktigt.
Vi måste skapa oss möjligheter att prata på olika nivåer samtidigt, både produkt och politik.
Kan det vara så att mod - att våga, att ta risker - grundar sig i en kollektiv känsla av att vi är på väg mot ngt gemensamt spännande. Att en tillräckligt stor grupp (kritisk massa), känner sådan tillit att man individuellt vågar vara modig är en utmaning. Här kan politiken spela stor roll, att verkligen visa att vi alla i "den kritiska massan" inte bara får, utan SKALL vara modiga.

Mod och målinriktad i grupp

Hur kan vi gå ifrån leveranssäkerheten, våra misslyckas.

Det kollektiva modet är viktigt för att stärka innovation.

Sagt på scen...

Pontus Lindberg, Ordf. Regionala Tillväxtnämnden, Ordf. Sounding Board

- Världsklass ska vara måttstocken
- Vi är små men också snabba på fötterna
- Vi måste tillåta oss att misslyckas och tillåta kreativitet

FIRS - strategisk långsiktigt arbete
Soundingboard - närmre verkligheten

Att försöka definiera innovation (och andra ord, strategi tex) på ett sätt så att alla är överens är nog omöjligt, att försöka förstå vad olika aktörer och individer menar är viktigare, dvs fler diskussioner och möte runt dessa ord.
Definitioner tenderar att snäva in och exkludera, det smarta samtalet är nog viktigare för att förstå vad olika aktörer menar.

Samhandling

Pontus Lindberg, ordförande Regionala tillväxtnämnden och ordförande i Sounding Board.

Politiker kan faktiskt vara innovativa, vi har flera exempel på konkreta affärsmässiga lösningar som har tagits fram av politiker.

I det globala sammanhanget behöver vi samverka för att växla upp och dra nytta av våra resurser, vi behöver en vision.
Det finns en risk att vi pratar och glömmer bort verkstaden, vi måste gå till handling tillsammans. Det är inte helt enkelt att samverka från olika perspektiv, det kräver mer av oss.
Men för att vara i världsklass behöver vi samverka.
Vi tar vårt strå till stacken, vi satsar och arbetar med samverkan strategiskt i FIRS och i Sounding board.

Antalet snabbväxande innovationsföretag

De måste vara i fokus framåt.

Vad menar vi med innovation - det behöver vi arbeta med mer framåt.

Tillbakablick


  • Brist på utförare - uppkäftigt engagemang

  • Specialisering, fokus - smart stimulans, katalys

  • Flöden, platser - undvika raksträckor, balans är rörelse

  • Förmåga - respekt för variation, misslyckande är bra

  • Samhandling - om man vill fluga är det tilliten som bär

Förslag till fokusområden

Fokus: Gränsöverskridande innovation
Vi är överens om att Innovationer sker i mötet mellan olika idéer och områden. För att Skåne skall bli den mest innovativa regionen till 2020 blir det därför naturligt att lägga fokus på att Skåne skall bli bäst på Gränsöverskridande innovation.

Det är ett inkluderande fokus som inte är beroende av att vi gissar vilka marknader som är störst 2020 och var vi internationellt har de bästa förutsättningarna under de kommande tio åren.

Konkret innebär det att vi i systemet, på inkubatorer, i affärsutveckling, bland befintliga företag ser till att olika områden träffas och påverkar varandra så att nya innovationer har förutsättningar att uppstå. Det är ett fokus som går att arbeta mot som vi kan bli bra på oavsett hur marknaderna förändras.

Det har dessutom sekundärfördelar i att det driver på ett ännu starkare samarbete mellan systemaktörerna.

Fokus: MAXIV/ESS (Materialteknik m.m)
Långsiktigt styrkeområde som vi bör förbereda så att vi har möjlighet att ta hand om effekterna, resultaten och forskningen.

Fokus: Sustainable cities
Ett brett område som fungerar som ett brett paraply för många områden och som därmed är förhållandevis inkluderande. I kombination med ett starkt fokus på gränsöverskridande innovation leder det inte till en exkluderande.

Kompletterar vi ett brett fokusområde, ett framtida styrkeområde och ett fokus som hjälper oss att bli bäst på innovation har vi möjlighet att bli Europas mest innovativa region 2020.

Bord 9

måndag 9 maj 2011

Inriktning

Charlotta Falvin - Vi ska inte begränsa vår inriktning.

Stefan Johansson - Innovationsområden kan vara mötesplatser för att gemensamt göra lösningar, det ska inte vara begränsande utan tvärtom inkluderande och lösningsfokuserande.

Bra idéer att ta med sig hem - inspel

Hans Henecke - Gillar Kajsas föredrag enormt, innehåller i sitt format allt det vi diskuterar - nu ska vi se hur vi kan arbeta med detta. Hur kan vi handskas med det ordnade kaoset.

Pontus Lindberg - Vi är fortfarande präglade av produktionslinjer som är säkrade, vi behöver släppa loss och lära oss framåt, vi får inte falla tillbaka i gamla stereotypa världsbilder.

Kan misslyckande som indikator för innovationskraft?

Marianne Larsson - Hampus och Kajsa har gett bra inspel, Tillit, 90% till entreprenörerna, våga satsa lära och prova.

Katarina Erlingsson - Solidarisk individualism, olika är bra måste vi arbeta mer med och att framgångsfaktorn är olikheter för kreativitet. Så kan vi bli en attraktivare region.

Lotta Törner - Att vi sätter fokus och säger att detta ska ske är viktigt, sen ska vi ta med oss att detta ändras och det vet vi alla. Jag tar med mig alla er, här har mitt nätverk ökat.

Hampus - TAT kan verka lika i de personer som startade bolaget, men det är olika personer och kompetenser. Olikheter skapar nya lösningar

Cirkusreflektioner

Man måste våga ha kaos när man kan skapa kaos, men samtidigt ha en bra strukur.

Tolerans, öppenhet och riskvillighet är viktiga begrepp att gå vidare med.

Tillit i systemet; var behövs struktur, var behövs det inte?

Riskeliminering skall bort, vi skall bli bättre på att göra riskanalys istället.

Man kan arbeta strukturerat med kreativitet och det går att undanröja hinder!
Behöver vi strategier - om hängivenhet och tillit finns? Falsk trygghet att vi gör saker ...men vad händer egentligen!

bord fem

Konstaterar att misslyckandet är undervärderat - våra strukturer tillåter inte misslyckandet. Jämför med andra kulturer! Inspirerande tal från Kajsa Balkfors Lind, Cirkus Cirkör!

Vad kan vi ta med från detta föredraget?

Den andra har aldrig fel och respekt för olika insatser och arbeten.

Fokus på att det är möjligt.

Att tillåta misslyckande

Tillit

Balans är rörelse

Kajsa Balkfors Lind - Cirkus Cirkör

Fråga till Kajsa,

Hur många kan man vara kreativa själva?
Vad är gränsen för att vara kreativa tillsammans?

- Man behöver produktionsplaneringen men den måste inrymma kaos.

Hur kan man skala ett kreativt bolag?
Är det svårt, vad kräver det?

- Man vill behålla själen och hjärtat, vi har inte resurser på den efterfrågan som vi har.

När ni bygger en akt, har ni olika ansvar?

- Man har olika roller och olika roller och akter, sen finns det en konstnärlig ledare och regissör.

Hur får ni ledorden att omfatta alla i organisationen?

- Vi arbetar internt med kick-offer och arbetar precis som alla andra arbetsplatser, men alla måste ha sin tolkning av ledorden. Men alla måste stå bakom för att det ska fungera och samverkan ska kunna fungera.

Vilka är det största utmaningarna de närmsta 12 mån?

- Två turnéerna som är igång och internationellt kontor, en forskningsredovisningsföreställning.
"En underbar mardröm" ska reproduceras, det ska vi komma på.
Vi har ingen fast lokal, vi behöver en fast plats där det finns bra förutsättningar. Områden med blandning och kompetens.

Vi är beredda att flytta dit det finns förutsättningar och kompetens.

Kajsa Balkfors Lind - Cirkus Cirkör

Närvaro och

Hängivenhet

lustens försvarare och viljans genomförare.

I ett samarbete så behövs att alla ska vara hängivna saken - men det viktiga är att man är hängiven.
Det perfekta kastet kan alla fånga...(Wes)

Kajsa Balkfors Lind - Cirkus Cirkör

Menar du allvar?

Vi är så rädda för att misslyckas.
Att misslyckas måste vi bli bra på, vi måste närma oss misslyckandet.

Rädslan gör att man inte vågar.

Tillit och kontroll behövs i samverkan. Tillit måste erövras, vi tappar den men måste ta upp den igen. Vi kommer att tappa tilliten i samarbete, men vi måste ta upp den igen.

Samarbete är det som berör och skapar magi.

Balans - är rörelse. Balans är att stilla, det är en ständig viktning.
Ingenting är statiskt.

Solidarisk indiviudalism - Cirkus Cirkör

En konkurrensfördel för Sverige. Många länder betraktar Sverige som en balanskonstnär. Sedan Palme m m. Kineser handlar hellre med Sverige än med USA. Lagom kanske inte är så dumt...

Vilka utmaningar kan regionen anta med bra förutsättningar?

Skåne kan skapa innovationskraft kring:
Cancer - världsledande forskning
Utrota diabetes (börja med förebyggande av Diabetes 2) - flera cluster, nationella samarbeten redan på g, världsledande forskning. Lösningar hittar marknad även inom Hjärta/Kärl...
Halvera energiförbrukningen i städer - Skåne och Sverige ledande sedan länge, nästa steg...
Dricksvatten till alla - Sverige har ledande kompetenser och företag, trots att vi inte själva har problemet!
Resurser av allt avfall - Sverige har ledande kompetenser och företag
Robusta städer - säkerhet, hållbarhet m m - nationellt kluster Training Regions redan på plats

Välja ut innovationsområden

Personlig hälsa - i meningen "personligt anvarstagande är bra som fokus" Det krävs ett större ansvarstagande.

Hållbara städer - Kan vi ha en hållbar stad utan personlig hälsa?

Kan och vågar vi vara pilotregion?
- i så fall, vad är egentligen våra förmågor i regionen? Vi skall identifiera som lämplig bas. Vi har rätt värderingar o rätt förutsättningar.

Vi skall bli bäst på att hitta excellensen i att bygga upp systemet som kan hantera stora utmaningar. Internationell efterfrågan driver utvecklingen.

Syfte med "fokusområden"

Vad är syftet med foksområden? Är det för att ena oss? Eller för att prata om behov? Jag tror stt vi måste komma fram till vad syftet med områden. Risken finns att områden blir outdatade och att folk känner sig exkluderade.

Kajsa Balkfors Lind - Cirkus Cirkör

- Om kreativitet, innovation och tillväxt.

Vice vd och forsknings och utvecklingschef på Cirkus Cirkör.

Hur kan kreativitet stärka innovations- och konkurrenskraft? Vad kan vi var och en göra för att skapa innovationskraft?

Gränsöverskridande möten,
Självklarheten och essensen - inte det annorlunda.

"Vi tröttnade på att drömma stort och elva litet, så vi gav järnet för att leva vår dröm."

Allt är möjligt

Ni som arbetar med strategi - vi fick höra att vi skulle välja en linje, det gjorde vi inte vi valde två. Scenisk verksamhet och pedagogisk verksamhet. Vi provade nya kurser, träning, markand och föreställningar, vi skapade efterfrågan och finansiering. Vi skapade en Nycirkushögskola, utvecklingsprojekt, Cirkör Lab, festival m.m.

33 mkr omsättning, 25 fast anställda, 170 föreställningar, 300 projektanställda och 120 000 i publik.

Man är en förening som äger ett AB.

"Vi passar inte in i något system".

Man är 70-80% självfinansierade till skillnad mot många andra konstnärliga verksamheter där den procentsatsen inte är i närheten så hög.

Ledord:
- Uppkäftigt engagemang
(vår definition för demokrati)

- Kvalitativ galenskap (våga göra nytt, man behöver både)

- Solidarisk individualism (Olika är bra! Alla individuella olikheterna är bra - tillsammans. Det vi inte ensamma kan göra.)

+ Frihetsansvar

Frihet att göra val - för att möjliggöra.

Olika är bra! Så skapar vi.

Undvik raksträckor
Inget går enligt planen, om man har en plan är man inte innovativ. En innovationsprocess är lärande, det går inte att planera.

Tidslinjen görs för byråkrater - så ser det inte ut i verkligheten. Verkligheten är en helt annan process.

Kaos ska det finnas plats för, precis som för ordning. Motsatserna måste finnas för att skapa innovation. Respekt för att management och innovation på samma arenda behövs.

Jag kan så mycket mer när det inte finns rätt och fel.

Risk eller möjlighet.

Allt skapande, alla kreativa och innovativa processer kräver ett förhållande till följande dimensioner:
Allt är möjligt
Misslyckande
Tillit
Samarbete
Balans
Närvaro
Hängivenhet

Experter på risk, tillit och samarbete.

- Tilliten bär om man ska flyga!

Work in progress vid bord sjuFörslag - Malmö stad som kund - specfika innovationsprojekt som leder till Malmö stad blr världbäst i hållbat stadsutveckling - poången är att bli duktiga i samarbetsprocessen.
Det finns en stor och variationsrik grodpopulation i Västra Hamnen!
Idag är systemet utbudsdrivet - framtida marknadsbehov är idag inte lika drivande i innovationssystem.
Viktigt med inkluderande dialog - kommunikation är viktigt!
Ok - förenklat - samla kompetenser, företag och kunder - dra in dem i rummen - instrument kan vara innovationsupphandling för att driva innovationsaktviteter kring hållbara städer.
Behoskonferenser - ta in bolag eller det offentliga - utifrån dessa mötesplatser kan nya lösningar spara pengar eller ge uppslag kring radikala innovationsbehov...exempel Förpackningar och Läkemedel.
Exkluderande etiketter - känner sig idébäraren välkommen under etiketterna? Missar vi bra affärer?
Grand Challenges - är målet är medlet? Vad är syftet med att använda Grand Challenges?
Smart specialisation vs smart stimulation - heta samtal runt bordet! Teman som personlig hälsa och hållbara städer - hur kombinera top down och bottom up?

Kommentarer från bordet på WS1
Det är viktigt att det finns en strategi och en infrastruktur (tex en rekryteringsstrategi för att attrahera de rätta kompetenserna långsiktigt).

Forskningsanläggningarna som etaberar sig i Skåne bör användas som en katalysator och attraktionskraft för nya företag och kompetenser.

Skåne har en stor tillgång i sin attraktionskraft i form av en mycket god levnadsmiljö/standard och Skåne borde vara mycket bättre på att kommunicera ut detta - en av de stora möjligheterna till att attrahera nationell och internationell kompetens och doers!

Det intressanta med innovation är att det ofta kommer ur skeenden och möten som sällan väntas, så denna satsning är

Småskaligheten (den lilla hunden som vi är) kan användas som en av våra styrkor.

Vi som svenskar och Skåningar har en styrka i vår förmåga att fatta beslut fort. Vi är mer anpassningsbara och snabbfotade. Beslutsfattande och att se till att saker händer är viktigt.

Issuedriven innovation visar att det, internationellt och nationellt finns områden som är extra intressanta att titta närmre på: Åldrande befolkning, Energieffektivisering och Hållbar stadsutveckling kopplat till Urbanisering.

Skåne borde ha en kommunikationsprofil och visa upp sina styrkor med följande: "Snabbfotad och beslutsfattande struktur samt en mycket attraktiv miljö att vara etablerad i (levnadsstandard och företagarklimat) "

En trovärdighet nationellt och internationellt visas upp med bra och goda cases.

En nyckelfaktor (men en svår sådan) är att få med näringslivet och att komma ifrån att universitet och kommun sitter med goda intentioner.

Det borde handla om att titta på ur stödsystemet ska se ut för att kunna stödja på rätt sätt - även för att satsa på mindre satsningar och satsningar som ligger utanför ramarna för "fokus". Slopa tematiskt tänk (i det mindre perspektivet) och satsa på att hitta goda idéer (och de som kan vara drivande av dessa) oavsett om de platsar i en tematisk satsning eller ej.

Innovatörerna finns - hur ska regionen kunna bistå dem med att realisera deras idéer?

Inspiration från Cirkus Cirkör:
- Våga vara annorlunda (kan regionen tillåtas att våga satsa på det oväntade?)!
- En innovationspolicy är att uppmana alla invånare att strunta i alla myndighetsregleringar (det skulle skapa nya möjligheter).

OBS - detta är en hastigt sammanfattning av diskussionerna som är mer eller mindre korrekt återgivet i korta kommentarer :)Vilka utmaningar finns?

Vilka områden kvarstår där vi behöver flytta fram positionerna?
Har vi innovationsområden?

Innovationsområden är intressant eftersom det är ganska breda områden som kan innefatta mycket, både företag och kunskap i en bra blandning. Ex. som personlig hälsa och hållbara städer omfattar mycket.
Kring dessa kan vi även skapa bra testbäddar och vara utvecklingsorienterade.
Man kan koppla samman inom dessa områden.


Många idéer vi har i Skåne handlar om vård och hälsa, vi har många tankar och kunskap kring hälsa. Här utvecklas även nya affärssystem som kan vara intressant, hälsoval och vi har fler målgrupper med högre krav vilket kan driva utvecklningen.


Teknik + Kunskap

Utbildning skulle kunna vara ett innovationsområde om vi kan tänka nytt, vi har ex. appar för undervisning och när utbildning kopplas till ny teknik så har vi ett spännande innovationsområde och industri. Även inom spel har vi bra kunskap och förutsättningar.

Utbildningssystemet behöver hänga med kring att använda IT inom olika yrkesgrupper, där man traditionellt inte använder senaste tekniken och här är hälsa ett bra exempel.


Kriser har öppnat upp för innovation, när det frigörs folk och omsättning sker inom näringslivet det är då vi kan skapa nya innovationer. Omställning är ett medel för innovation.

Ex. på kriser har varit klimat, telecom etc.


Mobilhälsa kommer starkt med många nya initiativ inom området. Hälsa är ett bredare perspektiv som kommer att stärkas mer framåt.


Teknopol har träffat på många intressanta företag som har produkter och ambitionerna att bli starka inom hälsa.


Vi har goda förutsättningar inom hälsa, vi har möjligheter.


"Affärsmodellen" är konstig inom hälso-sjukvård i Sverige. Vi behöver se över strukturerna inom offentlig sektor för nya modeller att arbeta med hälsa och preventivt arbete.

Belöning för färre patienter och preventivt arbete och bra kvalitativa insatser för patienten, framför länge hanteringsprocesser.


Gruppen stämmer in på innovationsområdena som föreslås, Hållbara städer och Personlig hälsa, detta kan inkludera sociala och ekonomiska aspekter.


Tillståndsprocesser, är en annan fråga som behöver arbetas vidare med nationellt för att underlätta för verksamheter vilket i förlängningen leder till innovation.


Belöningssystem i rätt riktning krävs för att skapa incitament.


Vi har alla målsättningar för ex. miljö, där hållbara städer kan vara ett innovationsområde som svarar mot att nå målen. Malmö stad och Region Skåne har klara mål inom detta område.


Besöksnäring och attraktivitet kommer mer framåt, kanske att detta kan vara ett område framåt. T.ex. Volvo har en tävling där man internationellt köper en bild, man besöker Sverige och hämtar sin bil.


Upplevelse och besöksnäring.


Det finns drag på bra arbetskraft till spelindustrin i Malmö internationellt, och den potentialen ska vi fortsätta stärka framåt. Detta kan vara en viktig kraft i de innovationsområden som vi pekar ut. Ex. Personlig hälsa och hållbara städer.


Vi behöver "mannen på månen" - att vi kläcker en stor målsättning som vi kan gå igång på tillsammans.


Till innovationsområdena behövs metaforer för att beskriva, en tydlig mental bild för arbetet gemensamt i Skåne. Som täcker in det regionala perspektivet.


Vi har starka produkter i Skåne, vi har hög kvalitet inom jordbruket och hur kan vi sälja detta bättre, kanske kan koppla det starkare till upplevelser och att ta vara på de system vi har i Skåne. Vi behöver förpacka våra nationella och regionala styrkor bättre.
Lennart Svensson inleder WS1

Skånes Innovationskraft

Alla som deltar i konferensen ombeds skriva på en avsiktsförklaring.
Läs Avsiktsförklaringen

Förmågan att bli mest innovativ!

Ligger i att vi hittar en kritisk massa av humankapital som har viljan att verkar entreprenöriellt ta risk och förverkliga idéer. Bra affärsidéer har vi i överflöd!

Workshop 1: Innovationsområden och utmaningar för Skånes innovationskraft.

Lennart Svensson, Näringsliv Skåne, avd. Innovationssystem och kluster.

Många av er som är här idag har under lång tid deltagit i vårt gemensamma arbete kring att stärka innovationskraften i regionen.

Skåne är en plats på jorden -
Förr skapa vi vår kapacitet inom skyddade områden - nu har vi gått till flöden och öppna processer för innovation.

Flöden av kunskap globalt är viktigt för oss att förhålla oss till, det är verkligheten vi finns i.

Vi har olika administrativa gränser/nivåer som behöver stärka platsen Skåne gemensamt.
En samhandling och samarbete krävs på administrativa nivåer, för att stärka Skåne.
Tänka bort administrativa gränser måste vi arbeta med framåt.

Vi tror på platser och innovationsflöden för attraktiviteten.

Öppen innovation - Flera klustersatsningar går mot att vara öppna innovationsarenor.
Ingen har all kunskap och vi är beroende av varandra över gränser.

Kluster och styrkeområden finns i regionen, där flera parter deltar i utvecklingsarbetet.

Kanske att inte detta räcker med kluster och innovationssystem.

Om man pratar om öppen innovation, innovationsförmåga och vita fält - så kanske vi ser mer komplexa innovationsområden där man på olika sätt kan skapa nya affärer och lösningar gemensamt. Företagen behöver mötas och vi behöver utveckla nya metoder.

Förmågan - ska vara av världsklass. Vi ska vara bäst på förmågan att skapa innovationsflöden.
Att fokusera på områden där vi kan vara starka och ha innovationsförmåga gemensamt.

Fokusering gemensamt där vi har förmåga att vara starka.

Vi har identifierat områden där Skåne har potential och där vi har energi i Skåne,
Hållbara städer och personlig hälsa är två tänkbara innovationsområden. Det kan även finnas fler områden som vi kan se framåt, där vi har potential.

Exempel för innovationsområden behöver vi en diskussion gemensamt för att ta en position internationellt för företagen, där vi gemensamt kan skapa starka affärer och innovationer.

Fokusering på ett antal innovationsområden, för att skapa en innovationskraft till Skåne inom ett par styrkeområden.

Samhandling i ett internationellt perspektiv

Förhoppningen är att dagarna landar i konkreta åtgärder och förslag på fortsatt arbete.
Vi behöver hitta arbetssätt som skapar en trovärdighet.

Vi tror på, samhandling, regionalt, nationellt och internationellt.

Internationell innovationsstrategi för Skåne

Vi tror på:

Plats
Fokus
Förmåga - till gränsöverskridande samarbete
Samhandling - finansiera och agera gemensamt

Eva Engqvist

Eva Engqvist,

Vad är vi bra på? Varför behöver vi en innovationsstrategi?
Det är ganska självklart när vi ser på den globala utmaningarna, vi har mycket att göra.

Regionen tar ansvar och behöver ta fortsatt ansvar för sin egen utveckling.

Det internationella trycket är den viktigaste anledningen för en samverkan i regionen för innovation, vi behöver hänga med i arbetet globalt.

Europa är ganska bra på innovation, Holland ligger långt fram även i England är man framstående.

Utmaningar skapar nya lösningar och innovation.

Vi har mycket att lära av näringslivet i arbetet och vi behöver se våra egentliga tillgångar och identifiera hur vi kan använda detta på ett ömsesidigt sätt.

Vi behöver omformulera oss när stora internationella utmaningar kommer.

Malmö har varit bra på omställning.

Variation och mångfald är viktigt, en ökad kompelexitet kräver omvärldsanalys och det kanske vi kan göra gemensamt.

Öppenhet, delaktighet och respekt kommer att vara avgörande för våra framgångar gemensamt och enskilt.

Vad har analyserna pekat på, vi har mycket resurser på tidiga skeeden men vi saknar resurser i senare utvecklingsfaser, riskkapital behövs fokuseras mer till Skåne och samverkan mellan aktörer är avgörande framåt för att nå framgång.
Däremot ska vi inte ha en ingång till innovationssystemet, då riskerar vi att tappa mångfalden.

En tätare samverkan mellan näringsliv och akademi behövs framåt, inte minst för medelstora företag.

Hur vi ska arbeta med klusterinitiativ framåt måste vi fundera mer över. Vi måste ta väl hand om våra styrkeområden framåt inte minst kopplat till ESS.

Vi måste också tänka på attraktionskraften i regionen, människor måste trivas och lockas hit i större grad.

Skåne är en tax. Tror mer om sig själv och har en kaxig attityd, vilket är bra men ibland måste vi stanna och tänka efter mer tillsammans för att gå i gemensam riktning, vi är på god väg men vi kan göra bättre.

Akademi och även andra måste fortsätta att lära sig att vi inte kan fokusera på produktinnovation, vi måste få ett breddat perspektiv.

Enskilda aktörer skapar inte de stora lösningarna, det gör vi tillsammans.

Sociala innovationer och samhällsinnovation är intressanta områden framåt.

Mer Innovativt Skåne 2011!

Nystart Malmö på Intiativ från Näringslivet själva!
Femitre från SDS som sätter Innovationer i fokus!
Sten K Johnssons donation till Entrprenörsutbildningen i Lund!
Pia Kinnhult och Per Eriksson med erfareneter från Innovationsvärlden!

Hampus vill inte prata om TAT :)


Eftersom det finns andra saker som är intressanta!

#teknikstrul

Hampus har istället frågat 10 andra företag och entreprenörer om "hur vi ska göra vår region mer innovativ?" Här är några punkter som han (tillsammans med dem kom fram till:

Innovationsupphandling:
- man borde ha motkrav från regionen och en avsiktförklaring...

Innovationssystemet:
> 90-kontoprincip:90% till bolaget
> fler mindre investeringar än en lång process
> unvika investeringsbedömningar av tjänstemän - regler eller matchning (gott exempel på almi)
> blanda stora fonder med "regler" med flera mindre "agila" fonder

Avsaknad av utförare:
> stora bolag vill inte göra nya saker
> entreprenöre bör matchas med idéer, stora bolag & behov
> fler 10-50 personersbolag & start-ups
> mer entreprenöriellt utbildnigssystem

PS. Skönt föredrag som vanligt!

Hampus efterfågar även en större andel av inbjudna från näringslivet! Att vi sitter här idag är super, men det hade varit ännu bättre om det varit fler av "Martin Walfisz" här...Bord 7 online och börja blogga!

Variety, Path Inter-dependence, Relatedness & Regional Innovation - de olika industrierna innoverar tillsammans.

Hampus Jakobsson

Hampus Jakobsson:

Tack till:
Matrin Walfisz
Björn Smedman
Betty Toth
Rosalie Schill
Ants Mara
Jonas Billing
Tobias Folkesson

Hur gör vi vår region mer innovativ?

Innovationsupphandling, men få gör det.
Regionen skulle ha tre enkla motkrav.

Innovationssystemet:

1. 90% av alla medel ska gå direkt till bolagen.
2. fler mindre investeringar till företagen, med snabba processer, undvika lång process.
3. Undvika investeringsbedömningar av tjänstemän - antingen supertydliga regler eller matchning där man investerar i allt som har privat investering. Markanden ska ta bedömningen.
4. Blanda stora fonder med "regler" med flera mindre fonder. Starta fonder med olika storlek och fondmanagement.

Avsaknad av utförare:

1. Stora bolag vill inte göra nya saker
2. Entreprenörer bör matchas med idéer, stora bolag & behov.
3. Fler 10-50 personersbolag & startups. Inte konsultbolag, vi har kris i Skåne på mindre företag. Vi behöver en massa små bolag!!
4. Mer "entreprenöriellt" utbildningssystem

Människor måste uppmuntras att ta mer.

Vi måste tänka om - 30% måste vara företagare på konferenser som handlar om näringslivsutveckling.

Vi måste lösa det tillsammans!

Phil Cook om Skåne

Skåne är bra på att följa EU:s rekommendationer. Phil menar att det är bra att fokusera på globala utmaningar, men strunta i smart specialisation i sin strikta form. Fokusera istället på att specilisera er på att samverka över gränser, det är också en specialisering. Som exempel nämnde Phil möjligheten för livsmedelssektor att samverka med hälsoområdet och därmed öka möjligheten för att ta fram nya tjänster och produkter inom området "personlig hälsa".

Kortfattat, nyttja klusterinitiativen till att skapa dessa möten!

/ Björn på bord 1
Smart stimulation, istället för smart specialization; behåll bredd och stimulera/ inspirera det som är riktigt bra. Vi kommer aldrig att riktigt veta vad som behövs 10 år fram i tiden, alltså, om vi behåller bredd är sannolikheten att vi kan "träffa rätt"/ vara i täten, inom flera områden större. Vi måste våga vara particular och investera i just innovation!
Innovation javisst men fokus behövs. Vad menas med innovation och HUR kan vi mäta och kommunicerar vi - kanske en innovationsbarometer som når ut till alla i Skåne?

Phil Cooke

Center for Advanced Studies, Cardiff.

"Smart Stimulation of Variety" - A non-specialised future for Skåne.

Skåne är snabba på att respondera på internationella policies och utmaningar. Idéen om Innovation Union har man skapat en snabb förståelse för, Skåne funderar redan kring vilka innovationsområden man kan arbeta med och förslag på innovationsområden finns redan på idéstadiet. Ni vill producera och bidra snarare än att agera som konsumenter.

ERA Rationales & Europe 2020.

Vi har stora globala utmaningar (Grand Challenges), där Skåne kan delta och bidra till lösningar.

(D. Foray)
Europa behöver kluster i världsklass
"This way lies in the aptitude of regions to particularize themselves."

Variation skapar innovation, en mångfald av industrier och verksamheter. Samverkan mellan olika områden kan vara ett viktigt verktyg för att skapa innovation, det som uppstår mellan olika styrkeområden/behov eller utvecklade industrier/kunskap.
Möjligheterna finns i skapandet av förutsättningar för samverkan utifrån ett behov och/eller en industri alt. marknad. Det är i mötet där innovationer uppstår.

Samla expertis som finns i möten och konkreta samarbeten och kombinera olika kompetenser för att skapa innovation och lösningar som ensamt inte går att skapa.
Man dubblar värdet av utkomsten.
Kluster och delar kan bidra på olika sätt i ett innovationsområde, där samskapande kan göras.
Innovation kan göras i den egna verksamheten men också i det gemensamma innovationsområdet.
Detta leder oss vidare från kluster till att arbeta i samsynta innovationsområden.
Det finns en möjlighet att i samverkan skapa lösningar på globala utmaningar.

I Göteborg har man arbetat i samverkan mellan textilindustri och medtech, vilket har skapat en lösning kring textila vener för bipas-operationer.

I Finland Lahti försvann stora delar av möbelindustrin, där man gjorde något liknande Sounding Board, där industrin fick uttrycka nya områden där kompetensen/kunskapen kunde utvecklas och arbetskraften/industrin skulle kunna få nytt liv och skapa innovation.

Design Cricles har skapats i Italien, kring designindustrin. Lombardy.

Människor är viktiga för förändring och innovation, det är enskilda personer som samverkar.

"I speed-dating you sort of trande things of." Vilket gör att man navigerar komplexitet och hittar rikting, man hittar samsyn och aktion framåt. Vilket leder till en strategi för er aktörer i regionen.

På nationell nivå kan vi se en intensivprocess i Sverige kring flertalet industrier.

Hampus Jakobsson, TAT/RIM, alltid spot on

Engagerad, kompetent och generös. Bra input, nya angreppssätt som är fullt möjliga. Som kan appliceras direkt på innovationsupphandling, innovationsaktörer inkl offentliga finansiärer m fl. Enkla grepp, snabb utväxling. Tack!

TAT och Polar Rose skapar mer mylla

Inget nollsummespel. Tack vare försäljning av företag som TAT och Polar Rose skapas nytt kompetent kapital. Ökarmöjligheterna för fortsatt innovation och framgång.
En av förutsättningarna för att Skåne kan vara innovativt är att det just nu finns både ett "top down"/ politiskt stöd och tryck, men också ett mycket stort intresse och tryck underifrån. Kombinationen av stöd och möjligheter och att många vill ta del av innovationsarbete är en viktig del i Skånes arbete för att bli Europas mest innovativa region 2020.

speed-dating

några utdrag.
Vikten av internationell utblick!
Vi kan lära av andra regioner i europa, det har vi gjort och lärt oss av.
Nya konstellationer har bildats, kluster och nätverk.
Samarbeten mellan kommuner och science parks har intensifierats.
Nya mötesplatser erbjuds för företag, entreprnörer och akademi.

Äntligen - bord fem är uppkopplade

Region Skåne den bästa supportern

flexibilitet, snabb action nyckel till den utveckling vi ser. Exempel är Mobile Heights (inkl Business Center), Training Regions m m, m m

Vad har vi gjort som stärker innovationskraften?

I storgrupp -

Vi har goda exempel,
klustersatsningar som ex. Packbridge är framstående, Max labb IV och ESS är viktigt framåt.
Vi har ett område där vi inte har haft framgång den senaste tiden och det är inom Öresundssamarbeten för akadmi/universitet.

Vi pratar mer innovation, vilket i sig gör att vi stärker innovationskraften.
Vi har företag som odlar grönsaker i städerna, som är superintressant.

När vanliga människor får vara med och starta nya processer, samhällsinnovationer och tillåts utveckla sina idéer, det är då vi kan skapa de stora förändringarna och få en kraft i arbetet.

Ideon Medicon Village är en intressant framtida möjlighet.

Vi har en insiktsfull politisk ledning - fullt mandat att köra stenhårt! Detta gör arbetet framgångsriktig att det politiska arbetet ger tryck i frågorna.

Näringslivets innovationskraft är viktig och att man har vågat satsa även om markanden sviktar, ägarna är viktiga för ett framgångsrikt innovationsarbete.

Basverksamhet måste finnas, vi kommer inom kort sikt att byta ut 40% av vår arbetskraft inom stora delar av samhället. Detta kräver stor kunskap och kräver en enorm omställning, detta är en utmaning. Vi har en hög ungdomsarbetslöshet och en hög arbetslöshet i Sverige, kompetensförsörjningen framåt har stor betydelse. Därför måste vi arbeta med innovation men vi måste identifiera succéfaktorer för att lyckas med kompetensförsörjning. Har vi en kultur som gör det möjligt för en innovationsstrategi att verka. Vi måste skapa en kultur och hitta vilka som kan säkerställa att detta når en framgång. Hur kan vi göra mer av de erfarenheter vi har i Skåne, vi har goda exempel som vi måste lyfta.

Brod 10 sent in - återkommer med fler aktörers inlägg

Teknopol and Mobile Heights

jointly started Mobile Heights Business Center, open innovation in a cluster of Telecom companies. Entrepreneurs are key. We now have 26 members, at least 4 profitable within the two years since start.

Contributions to innovation power lately

Phil has contributed to a process of bringing transversal knowledge between industry - cross cluster innovation is the next thing. And in Skane it's almost yesterday's thing :)

Phil Cooke, internationally renowned Innovation nomad (researcher) said:

I see more consiousness, better design policies and even some innovation outcomes, like the Mobile Heights Business Center startups. Skåne is one of the new rising places for smart phone applications for instance. Write articles for the Economist!
Marianne Larsson sais: Welcome to invest in our startups, but stay and develop here!

Speed-dating forts.

Att misslyckas är mer accepterat och man vågar försöka mer för att lyckas nå bättre resultat och nya metoder.

Det är mer innovativt i Skåne än 2009. Man har mer samsyn i frågorna och arbetar mer med fokus på innovation. Mer förståelse för varandra och betydelsen av samverkan.
Ett tillåtande klimat och en respekt för kraftnoder ser annorlunda ut nu mot för några år sen. Vi försöker hitta och se nyttan av varandra i Skåne. Man ska söka samarbeten och i vissa fall samsyn för att växla upp och se bortom gränser för att nå gemensamma visioner, vilket leder till innovation.

Kommunala gränser, akademiska gränser och olika administrativa gränser måste vi se förbi.

Vi har ett drag i Skåne, som är viktigt. Vi gör hellre än att inte göra.

Bord tio är med i matchen

"Speed-dating"

Är Skåne mer innovativt än 2009 - och vad har bidragit till det?

Hur har vi/jag bidragit till att stärka innovationskraften?

Vad är innovation i ditt arbete?

Alla ska hinna prata med tre personer runt borden.


Sen 2009 har vi en samverkan mellan de aktörer som finns i Skåne och en bättre spridning geografiskt i Skåne med aktörer som verkar för innovation. Det fanns inte på samma sätt 2009.
Man träffas bra i olika forum och nätverken stärks efterhand som vi arbetar gemensamt. Man känner till varandra och vet vem som arbetar med olika frågor och uppdrag. Det finns en öppenhet för alla typer av idéer, även idéer som kommer från en mängd områden tillåts att blomstra mer idag. Även finansiärer börjar anpassa sig mer till affärsmässighet framför innovationshöjd och akademinära innovation. Det har gjorts viktiga förändringar och anpassningar i systemet. Tjänster och andra former av affärsmässighet kan blomstra mer nu än 2009, en öppenhet finns i aktörssystemet mer nu än förr.
Det finns ett bra system i hela Skåne även Noröstra delarna har aktörer som arbetar mer idag än tidigare med att stärka innovationskraften och affärsmässigheten.


Det har blivit mer fokus på de globala utmaningarna och vi känner att vi kan arbeta med att lösa problem i samverkan med marknad. Marknaden och företagen ser de globala utmaningarna mer som möjligheter idag än tidigare. Exempelvis hälsa är ett område som vi kan arbeta med gemensamt och där företag kan skapa affärsmässighet, det finns en stor kraft och en attitydförändring. Man vill delta och lösa världsproblemen.

Det finns en större öppenhet och samverkan och det har kommit påbud för samverkan inom systemet än tidigare, vilket bidrar till att man börjar se fördelar och vinning med att samverka.
Det finns en hälsosam konkurens inom innovationssystemet som gynnar näringslivet, entreprenörerna och innovatörerna i slutändan.

Mitt i en process.

Christina Johannesson är moderator för dagarna,

Fokus för dagarna är HUR och Skåne står med ett gediget material kring hur det regionala innovationssystemet ser ut och fungerar, vi startar inte från början utan är mitt i en viktig process för att Skåne ska vara den mest innovativa regionen 2020, som visionen säger.

Arbetet dokumenteras via innovationsbloggen.blogspot.com från de olika borden för konferensen.

Program genomgång för dagarna.

Näringsdepartementet

Anders Nyberg - Skåne är en framstående region och vi har en del statliga instrument att skruva på för att skapa de bästa förutsättningarna, därför är vi här att lyssna och diskutera med alla hur arbetet kan förstärkas framåt utifrån behov.

Pia inledningstalar

Pia Kinhult talar om innovation och sätter agendan.
- Forsknings och innovationsrådet (FIRS) är den naturliga samlingen där strategiskt viktiga frågor för Skåne bör diskuteras och beslutas. Den internationella innovationsstrategin för Skåne är en sådan.

Innovationsstrategin fastställs slutligen i FIRS, dagens aktiviteter skall samlas upp och behandlas, alla skall känna sig delaktiga i strategin och vara överrens om innehållet i strategin.

Nu inleder vi!

Pia Kinhult inleder dagarna som representant för Regionstyrelsen och som ordförande i FIRS (Forsknings och innovationsrådet i Skåne).

Vi har arbetat i flera år med innovationssystemet, och vi kanske är trendsättare, nu pratar alla om innovation. Vi ska inte bara prata utan komma framåt och agera, vi ska skapa de bästa förutsättningarna för innovation i Skåne. Vi ska framåt arbeta strategiskt gemensamt och följa det nationella och pågående agenda i EU. En bra dialog med företagen är viktig i arbetet och Sounding Board är det forum för samverkan där det operativa arbetet är verkligt viktigt, där företagen och offentlig sektor arbetar gemensamt. En motsvarighet till Sounding Board kan behövas för forskning, ett operativt organ för forskningsfrågor. För dessa dagar ska vi arbeta med en internationell innovationsstrategi för alla i Skåne. Vi ska ge möjlighet att involvera flera och stärka Skåne som plats globalt. Skåne behöver riktigt små verksamheter och de riktigt stora företagen i samverkan med kunskap och akademi. Vi har framåt ett viktigt arbete att göra, där forskningen behöver möta företagen mer framåt. Forskningen inom företagen i Skåne är viktig att uppmärksamma som förutsättning för innovation. Vi behöver bli bättre på avknoppning inom befintliga verksamheter och företag framåt, och det finns många områden vi behöver samverka kring framåt. En internationell innovationsstrategi är viktig för oss alla, framförallt är processen viktig i levande samarbete där dokumentet kan vara vårt stöd.
Skåne ska verka i topp och vi ska hålla fanan högt!

Nu är vi snart igång!

Hampus Jakobsson och Phil Cook är här och värmer upp. Eva Engquist anslöt sig nu också, därmed är dagens panel samlad, nu väntar vi på övriga mötesdeltagare..

/ Björn på bord ett

fredag 6 maj 2011

Innovationsprogram för 9-10 maj

På måndag träffas cirka 80 deltagare från innovationssystemet i Skåne/nationellt för att arbeta med innovationsstrategin för Skåne. Här hittar du ett detaljerat program:

Innan konferensen, fundera över följande frågeställningar:
1. Vad är innovation i ditt arbete?
2. Arbetar vi bättre med innovation i Skåne idag än 2009 - och vad har bidragit till det?
3. Hur har vi/jag bidragit till att stärka innovationskraften?
4. Vilken stor utmaning anser du kräver samhandling för att lyckas nå visionen om Europas mest innovativa regionen 2020?

Måndag 9 maj
Moderator: Christina Johannesson från Kontigo
12.00 - Gemensam lunch
13.00 - Välkomna och inledning
Pia Kinhult, Regionstyrelsens ordförande och ordförande i FIRS

13.20 - Strategiarbetet - syfte, upplägg och tidsplan
13.25 - Så stärker vi Skånes internationella innovationskraft
Deltagarna förbereder sig inför seminariet genom att fundera över följande:
1. Är Skåne mer innovativt än 2009 - och vad har bidragit till det?
2. Hur har vi/jag bidragit till att stärka innovationskraften?
3. Vad är innovation i ditt arbete?
"Speed-dating" - Diskussion och presentation i mindre grupper/öar

14.00 - Skåne i ett internationellt perspektiv, var kan vi bli starka?
Tema för presentation och paneldiskussion: Kan regioner vara innovativa - hur kan Skåne blir mer innovativt och vilka utmaningar kan vi se?

Philip Cooke- Professor Regionalekonomisk utveckling, University of Wales
Eva Engquist- Vice Rektor Malmö Högskola samt representant FIRS
Hampus Jacobsson- Grundare av TAT

Diskussion i grupper - utrymme för frågor till presentatörerna- Reflektion

14.45 Kaffepaus och mingel

15.00 Workshop 1:
Innovationsområden och utmaningar för Skånes innovationskraft?
Inledning: Lennart Svensson, Avdelningschef Innovationssystem och Kluster, Region Skåne
Utifrån föregående programpunkt kring styrkeområden och utmaningar.

Diskussion och arbete i grupper:
1. Vilka utmaningar kan vi ta oss an i Skåne?
2. Vilka förutsättningar har vi?
Diskussionen i grupperna dokumenteras av en dokumentatör i varje grupp.

16.00 Kort presentation (några av grupperna) och summering i plenum

16.15 Inspiration
Kajsa Balkfors Lind, grundare av Cirkus Cirkör om kreativitet, innovation och tillväxt
Tema för presentation: Hur kan kreativitet stärka innovations- och konkurrenskraft? Vad kan vi var och en göra för att skapa innovationskraft?

16.40 Diskussion i grupperna/Reflektion kring presentationen
1. Vad kan vi lära av detta i vårt arbete - hur kan vi i innovationssystemet stärka individers innovationskraft?
2. Vad vill vi veta mer om

17.00 Frågor och summerande diskussion i plenum
Reflektioner och intervjuer

20.00 Middag


Tisdag 10 maj
09.00 Återkoppling från gårdagen
09.10
Hur samhandlar vi framåt utifrån gårdagens diskussioner?
Pontus Lindberg, Regionala tillväxtnämndens ordförande och ordförande i Soundingboard

09.20 Inspiration
Lars Jannick Johansen, grundare av Den sociale kapitalfond (The Social Capital Fund) i Danmark - om erfarenheter av innovationsarbete och samhandling.
Tema för presentation: Vilken är potentialen i samhandling för innovation - hur kan vi öppna upp och nå framgång? Vilka är tillgångarna och förutsättningarna i Europa och i Skandinavien?

10.00 Workshop 2:
Skåne; Europas mest innovativa region 2020 - Samhandling!
Inledning av Hans Henecke, Näringslivschef Region Skåne

Frågor för workshop i Open Space:
1. Hur arbetar vi framåt, vilka insatser är viktiga för att lyckas med att stärka Skånes innovationskraft utifrån utmaningar?
2. Vad kan du/vår organisation bidra med och vad gör vi imorgon?

Presentation i plenum av arbetet och vilka satsningar vi arbetar vidare med.

11.45 Summering och det fortsatta arbetet

12.00 Avslutande lunch

onsdag 27 april 2011

Innovation, vad är det?

I arbetet med att stärka innovationskraften i Skåne, händer det att vi får frågan, "- Men vad betyder innovation?"
Innovation i sig har människor i alla tider sysslat med, men begreppet kan ändå verka nytt och generera frågan om vad innovation betyder. Frågor är ett bevis på nyfikenhet som kan vara en av de viktigare egenskaperna för att åstadkomma innovation. Vi ger oss på ett försök att ge en definition att fundera kring och förhålla sig till;

Innovation är en ny idé som omsatts till t ex en tjänst, en produkt, en metodik, en affärsmodell, ett socialt förhållande, en process -, som i slutänden når en marknad. Idag är innovation centralt för att nå tillväxt (ekonomisk, såväl som social och miljömässig).

onsdag 20 april 2011

Vägen där resan är viktigare än målet

Region Skåne tittar just nu in i kristallkulan för Skånes tillväxtmöjligheter på tio års sikt.
- Skåne ska satsa på bredd snarare än specialisering. Och vi ska bli bäst i världen på förändringskunskap, det vill säga hur man arbetar strukturerat med förändringar i och mellan olika branscher, säger Hans Henecke, näringslivschef i Region Skåne.

Läs hela artikeln

torsdag 7 april 2011

Se alla bilderna från EU-konferensen Smart Specialisation and Growth in the Baltic Sea Region

I veckan gick EU-konferensen Smart Specialisation and Growth in the Baltic Sea Region av stapeln i Malmö. Cirka 170 deltagare från hela Europa hade tagit sig till Luftkastellet vid brofästet i Malmö för att lyssna på bland andra Alasdair Reid från Technopolis Group som höll ett inspirerande föredrag om rapporten ”Innovation in the Baltic Sea Region – opportunities for enhancing innovation co-operation” samt Mika Aaltonen, Forskningsdirektör på Aalto univeristy som höll en föredömligt kort och inspirerande föreläsning om hur vi använder vår tid.

* Se bilderna från konferensen via Flickr
* Som bildspel
* Läs nyhetsbrevet från konferensen

måndag 4 april 2011

Tidsplan för innovationsstrategin

Redan den 9-10 maj samlas regionala och nationella aktörer från innovationssystemet i Båstad för att arbeta i workshop-form med den internationella innovationsstrategin för Skåne. I juni ska en ”extern remiss” skickas ut till aktörerna i innovationssystemet. I Almedalen blir det en stor ”innovationsdag” då strategin presenteras för en större allmänhet.

Se hela tidsplanen för innovationsstrategin.

måndag 28 mars 2011

Detta ska innovationsstrategin innehålla

Huvudområdena för en internationell innovationsstrategi för Skåne börjar ta form. Tre frågor ska besvaras;

  • Varför (ska vi ha en innovationsstrategi)?

  • Hur (fyller vi strategin med innehåll)?

  • Vad (ser vi framför oss i ett övergripande perspektiv för Skåne)?

De tre frågorna besvaras genom ett antal olika perspektiv:
Varför
- Globala utmaningar
- Nya förutsättningar för innovation
- Ett mer innovativt Skåne / Ett nytt mind-set
- En svensk innovationsstrategi
- EU 2020, Innovation Union

Hur
- Skåne, en internationell plattform för innovation
- Innovationskoncept/policy
- Strategier
- Förutsättningar för att arbeta med globala utmaningar/innovation:
* Entreprenörskap
* Forskning
* Kompetens/Utbildning
* Finansiering
* Framtidens kluster och -satsningar


Vad
- Vision
- Globala utmaningar, vår internationella position utifrån ett användarperspektiv:
* Personlig hälsa
* Hållbara samhällen
* En åldrande befolkning
* Andra utmaningar
- En attraktiv plats/Innovationsmiljö


Läs mer i den bifogade power pointen (pdf-fil)


fredag 25 mars 2011

Sociala Innovationer och Samhällsentreprenörskap – ett sätt att lösa några av våra Globala utmaningar?

Sociala Innovationer;
att vilja förbättra vårt samhälle, utan att i första hand drivas av vinst, drivkraften är verksamheten, vinsten ett medel att fortsätta verksamheten. Sociala innovationer möter sociala behov, innovationen kan vara både på strategisk/ konceptuell nivå, men också väldigt ”jordnära” som innovationer på arbetssätt, utbildning, samhällsutveckling på det lokala planet och innovationer på hälsoområdet. Sociala innovationer gör vårt samhälle starkare och mer robust.

Samhällsentreprenörskap;
"Many of the problems of the world remain unresolved because we continue to interpret capitalism too narrowly. In this narrow interpretation we create a one-dimensional human being to play the role of entrepreneur." (Muhammad Yunus, Grameen Bank)
Samhällsentreprenörer använder entreprenörens vilja att skapa för att genomföra sociala förändringar, fokuserat på att skapa eller öka det sociala kapitalet. Samhällsentreprenörskap fokuserar på sociala, samhälleliga frågor, men också miljö och hälsofrågor kan komma att rymmas inom detta område.

Sociala innovationer och samhällsentreprenörskap associeras vanligen med föreningsliv, icke vinstdrivande verksamhet och frivillighet, och detta är viktiga delar. Men även om den sociala ekonomin behöver kompletterande indikatorer för att mäta framgång är inte vinst i form av pengar exkluderat, tvärtom, den sociala ekonomin behöver vinst för att fortsätta sin verksamhet. Samhällsentreprenören tar ofta en verksamhet från bidragsberoende till egen vinst och därigenom större eget ansvar och utvecklingsutrymme.

Sociala innovationer kommer förmodligen att vara ett av de främsta verktygen för att möta, och lösa, frågor om socialt utanförskap, vissa fattigdomsfrågor och många ungdomsfrågor. Sociala innovationer kan komma att ge stora grupper i samhället egna möjligheter att skapa och besluta om sin egen framtid, genom att det offentliga hjälper till att skapa utrymme för alternativa sätt att lösa sociala utmaningar kommer fler att delta i dessa lösningar, ju fler av oss som deltar aktivt i samhällets utveckling desto fler nya idéer och lösningar kommer att finnas, en positiv spiral har bildats.

Skillnaden mellan social innovation och andra innovationer är INTE vinst och vinstintresset, skillnaden är hur vinsten mäts och används. Vi behöver tydliga indikatorer förutom finansiella, vi behöver nya sätt att mäta risk, nya sätt att tala om investering. Synsättet på hur vinst skall genereras och användas kan också skilja mellan sociala innovationer och övrig innovation. För en samhällsentreprenör är inte vinsten i sig drivkraft, utan vilka nya samhälleliga nyttor man kan använda vinsten till, vilka nya sociala utmaningar man kan vara en del av lösningen på.

Sociala innovationer och samhällsentreprenörer bör förmodligen ingå i samma innovationssystem som alla andra entreprenörer, vad som kan behöva förändras och kompletteras är indikatorer, en del av vårt språk och vår kunskap om vilka kompletterande drivkrafter vi kan dra nytta av.

Magnus Jörgel, näringslivsutvecklare Region Skåne

torsdag 24 mars 2011

Nu öppnar Sveriges största resebyrå online

Tourism in Skåne är en av de aktörer som aktivt arbetar för att göra Skåne till Europas mest innovativa region. Genom att introducera och arbeta strukturerat med affärsutveckling, tjänsteinnovation och långsiktiga strategier för tillväxt hoppas Tourism-bolaget kunna uppnå en rejält tillspetsad vision: Att senast 2014 göra Skåne till en av Sveriges två mest besökta destinationer.

För att lyckas är det viktigt att besöksnäringen, kommunerna och regionen arbetar tillsammans. Tourism in Skåne tar under våren fram flera inspirationsrapporter med goda exempel och analyser. Idag torsdag släpps rapporten som handlar om Tjänsteinnovation och tillgänglighet.

Här kan man bland annat läsa om hur Skåne ska bli en besöksdestination 365 dagar om året och att det inom kort blir möjligt att boka hela sin Skåneresa via nätet; 20 000 produkter, 3 500 företag och 33 kommuner. Den största i sitt slag i Sverige.

Rapport 1, som kom i januari, handlar om produkt- och destinationsutveckling. Här kan man läsa om att Skåne 2011 blir en snödestination av rang samt kika på Skandinaviens största shoppingcenter.

* Ladda hem rapport 2
* Ladda hem rapport 1

tisdag 22 mars 2011

Skånes vision: Europas mest innovativa region

Följande klipp är något år gammalt men kan ändå ge en liten inblick i hur Skåne tänker kring visionen om ”Europas mest innovativa region”. För att texten ska bli lättare att läsa ligger den som vanlig brödtext nedan. Man kan givetvis också plocka fram förstoringsglaset om man hellre vill läsa artikeln i original genom att klicka på bilden :-)

”Sverige ligger i topp när det gäller investeringar i forskning och utveckling men är sämre än jämförbara länder när det gäller lönsamma innovationer. Samtidigt ställer en alltmer globaliserad ekonomi krav på de aktörer som arbetar med innovationsutveckling.

- Det har blivit lättare att förlägga produktion till lågkostnadsländer, säger Carin Daal, näringslivsutvecklare på Region Skåne. För Sveriges och Skånes del betyder det att vår långsiktiga konkurrenskraft måste bygga på kunskapsutveckling som leder till produkter och tjänster med högt kunskapsinnehåll.

I Skåne finns goda förutsättningar för innovationsutveckling med starka kunskapsbyggare som Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan i Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet. Därtill finns ett diversifierat näringsliv med styrkeområden som livsmedel, life science och informations- och kommunikationsteknologi och slutligen politiker som driver innovationsfrågorna aktivt i regionen.

Entreprenörsandan är god, tillväxten i regionen de senaste åren har gett bra förutsättningar för företagande och investeringar. Det finns ett väl utvecklat innovationsklimat och en innovationsstödstruktur bestående av kraftfulla aktörer som har till uppdrag att stärka allt från idéutveckling till tillväxt av företag. Men konkurrensen är hård och utmaningen är att skapa en framgångsrik tillväxtutveckling i regionen genom att ständigt anpassa innovationssystemet så att nya idéer och utvecklingsområden kan fångas upp.

- Vi som arbetar med innovationsfrågor är alltmer eniga om att konkurrensfördelar i det moderna kunskapssamhället inte är givna av naturen utan kan påverkas, säger Carin daal. Det innebär att en medveten och framgångsrik innovationspolitik kan stärka en regions konkurrenskraft.”


Gemensam ansats för att nå visionen

Detta klipp är också saxat från artikeln i blogginlägget ovan, se följande länk för att komma direkt dit.

”- Den skånska konkurrenskraften ska stärkas med en förnyad och mer medveten innovationspolitik säger Pia Kinhult, ordförande i Regional Tillväxtnämnden [numera är Pia Kinhult regionstyrelsens ordförande. Pontus Lindberg är ny ordförande för Regionala tillväxtnämnden. Vår anmärkning]
- Politiken ska främja en utveckling som är koncentrerad till Öresundsregionen, som omfattar lokala, nationella och globala nätverk, samarbete mellan industri, det offentliga och akademin och, inte minst, inkluderar användarna.

Några av Skånes kraftfullaste aktörer inom innovation har tillsammans med Vinnova (Verket för innovationssystem) inlett arbetet med att stärka regionens innovationskraft.
- En av de viktigaste strategierna är att utveckla ett visionsdrivet ledarskap som bygger på insikten att ingen enskild aktör kan förändra innovationssystemet. Den övergripande visionen ska förmå aktörerna att agera samstämmigt i en gemensam samarbetsstruktur, säger Pia Kinhult.
- Bland övriga strategier kan nämnas att vidga innovationstänkandet från en traditionell från en traditionell fokusering på produkt- och processinnovationer till att även omfatta tjänsteinnovationer. Strategierna omfattar också en effektivisering av befintlig stödjande struktur, en identifiering och utveckling av morgondagens branscher, en förstärkning av Öresundssamarbetet samt ett stöd till utvecklingen av kreativa och innovativa miljöer. ”

tisdag 15 mars 2011

Se bilderna från Innovationsdagen 14 mars

Här hittar du alla bilderna från Innovationsdagen 14 mars.
Vill man även se bildtexterna går man direkt till Flickr.


"Det handlar om attityd" - så tycker chefer och VD:ar om innovationsarbetet

Hans Henecke, näringslivschef, Region Skåne
- Tänk utanför boxen. Var innovativ när du försöker lösa ett problem. Att vara innovativ handlar framför allt om attityd och ett sätt att arbeta med förbättringar i både det dagliga arbetet men också på längre sikt.

Pia Jönsson Rajgård, VD för Tourism in Skåne
-Innovationsarbete är viktigt och berör alla. Vi behöver en strategi så att vi vet vilken väg vi ska vandra. Och vi behöver vandra vägen tillsammans.
- Bra exempel på vardagsnära innovationsarbete är lågprisflygets tänk kring hur de lockar fler och nya resenärer genom innovativa affärsmodeller. Man undrar till exempel varför hotellbranschen inte har hakat på lågpristrenden.

Ralf Ivarsson, VD Film i Skåne
- Skåne har en enorm mängd kulturer och människor som vi som region skulle kunna utnyttja mycket bättre.

Lennart Svensson, avdelningschef Innovationssystem och Kluster
- Vi behöver bli mycket bättre på att lyfta fram goda exempel för att göra arbetet med innovationer greppbart.
- Ett lysande exempel är grundaren för Falafel nr1 som ville frysa falafel-bollar för att kunna exportera dem. Det visade sig att falafel-bollar var nästintill omöjligt att frysa med bibehållen kvalitet. Via Skånes Livsmedelsakademi kom grundaren i kontakt med forskare vid Lunds universitet. De utvecklade en helt ny frysteknik och tack vare denna innovation kan Skåne nu exportera frysta falafel-bollar till hela världen.

Stefan Johansson, VD för Invest in Skåne
- Att sätta Skåne på innovationskartan är ett stort uppdrag. Skåne är inte så internationellt känt och vi konkurrerar bland annat med Frankfurt som idag är duktigast i Europa på att skapa kreativa miljöer och München som ligger i framkant vad gäller Life Science.
- Vi måste därför ta för oss och arbeta lite smartare; ”We act smarter”, helt enkelt

Gudmundur Kristjansson, biträdande näringslivschef Region Skåne
- Det är grundläggande att vi är trygga i oss själva. Vi ska veta våra styrkor, vara nyfikna och ha en kontinuerlig omvärldsbevakning.
- Genom att vara allt detta, vågar vi också ge oss ut på alla de intressanta resor som vi har framför oss i arbetet med att skapa Europas mest innovativa region 2020.

Ulf Kyrling, Avdelningschef Företag och Branscher
- Alla har en inneboende innovationsförmåga. Det är vår uppgift att lyfta fram den.

Cecilia Gyllenkrok, kommunikationschef Näringsliv Skåne
- Det här handlar om klassiskt varumärkesarbete. Vi måste veta att vi är en innovativ region dvs ”Living the brand”. Vi måste vara starka och visa på vilket sätt vi är en innovativregion. Det är också viktigt att vi använder samma språk så att vi får den synlighet vi vill ha för att leva vårt varumärke.

David Lindén, Avdelningschef Affärsutveckling och Konkurrenskraft
- Vi måste se hela flödet, från kompetensutveckling till finansiering och aktörerna däremellan. Processer och affärsmodeller kan också vara innovationer, det är inte bara tjänster och produkter.

måndag 14 mars 2011

Ringarna på vattnet sprids

Näringsliv Skåne sparkar idag igång det interna arbetet med en internationell innovationsstrategi för Skåne. Cirka 60 medarbetare från Region Skåne och Business Region Skåne gnuggar geniknölarna för Skåne under en dag. Se två korta klipp med Hans Henecke, näringslivschef på Region Skåne och Pia Jönsson Rajgård, VD på Tourism in Skåne när de berättar varför Skåne behöver en en innovationsstrategi och hur den ska tas fram.


fredag 11 mars 2011

En innovationsstrategi i Skåne, varför det?

Innovation har blivit ett modeord, allt ska sättas i samband med innovation, trots att ordet används väldigt fel i många sammanhang. Innovation blir ofta ett modernt ord för ”uppfinning”, eller ”uppfinningsrik”. Det används som ett sätt att indikera nytänkande och det används också som ett sätt att visa att ”vår verksamhet är minsann modern”.

Vad innebär innovation egentligen? Det enkla sättet att förklara innovation är ”en ny idé” - av en vara, en tjänst, ett förlopp, en produkt, en metodik, en process. Innovationen är resultatet av en innovationsprocess som i slutänden ger ett mervärde, ofta i form av monetära ersättningar, men kan också vara värdeskapande i andra dimensioner.

Vill man komplicera resonemanget är innovation även ”effekten som denna idé ger”, det vill säga mervärdet den skapar. En uppfinning är ingen innovation. När uppfinningen genererar mervärde för uppfinnaren, samhället eller någon annan – då är det en innovation.

"An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved product (goods or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations

Varför ska då en region som Skåne ha en Innovationsstrategi? Det finns lite olika svar på den frågan; alla andra har en, EU har antagit sin ”EU 2020”, Sverige håller på att ta fram en nationell innovationsstrategi under näringsdepartementets ledning (processen leds av IVA). Men det viktigaste svaret är nog, att om vi inte arbetar fram en smart strategi för vårt innovationsarbete kommer vi inte att kunna ta del av den utveckling som sker runt omkring oss.
De flesta som jobbar med utveckling av samhället i någon form idag är ense om att den största enskilda faktorn för att lösa FN:s ”global challenges”, är innovation i bemärkelsen ”nya sätt att lösa nya och gamla problem på”. En innovationsstrategi, och det arbete som leder fram till densamma, kan också bli den samlande kraft och fokus som Skåne behöver för att inte bara hänga med i utvecklingen, utan faktiskt ta ledartröjan inom ett antal viktiga framtidsområden.

Nästa inlägg av mig kommer att handla om samhällsentreprenörskap och sociala innovationer.

Magnus Jörgel, näringslivsutvecklare Region Skåne

Kronprinsessan Victoria och Daniel på besök

Skåne och Region Skåne lockade Kronprinsessan Victoria och Daniel till Dockplatsen den 11 mars - kanske för att diskutera Innovationsstrategin med regiondirektör Sören Olofsson och regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult?