onsdag 27 april 2011

Innovation, vad är det?

I arbetet med att stärka innovationskraften i Skåne, händer det att vi får frågan, "- Men vad betyder innovation?"
Innovation i sig har människor i alla tider sysslat med, men begreppet kan ändå verka nytt och generera frågan om vad innovation betyder. Frågor är ett bevis på nyfikenhet som kan vara en av de viktigare egenskaperna för att åstadkomma innovation. Vi ger oss på ett försök att ge en definition att fundera kring och förhålla sig till;

Innovation är en ny idé som omsatts till t ex en tjänst, en produkt, en metodik, en affärsmodell, ett socialt förhållande, en process -, som i slutänden når en marknad. Idag är innovation centralt för att nå tillväxt (ekonomisk, såväl som social och miljömässig).

onsdag 20 april 2011

Vägen där resan är viktigare än målet

Region Skåne tittar just nu in i kristallkulan för Skånes tillväxtmöjligheter på tio års sikt.
- Skåne ska satsa på bredd snarare än specialisering. Och vi ska bli bäst i världen på förändringskunskap, det vill säga hur man arbetar strukturerat med förändringar i och mellan olika branscher, säger Hans Henecke, näringslivschef i Region Skåne.

Läs hela artikeln

torsdag 7 april 2011

Se alla bilderna från EU-konferensen Smart Specialisation and Growth in the Baltic Sea Region

I veckan gick EU-konferensen Smart Specialisation and Growth in the Baltic Sea Region av stapeln i Malmö. Cirka 170 deltagare från hela Europa hade tagit sig till Luftkastellet vid brofästet i Malmö för att lyssna på bland andra Alasdair Reid från Technopolis Group som höll ett inspirerande föredrag om rapporten ”Innovation in the Baltic Sea Region – opportunities for enhancing innovation co-operation” samt Mika Aaltonen, Forskningsdirektör på Aalto univeristy som höll en föredömligt kort och inspirerande föreläsning om hur vi använder vår tid.

* Se bilderna från konferensen via Flickr
* Som bildspel
* Läs nyhetsbrevet från konferensen

måndag 4 april 2011

Tidsplan för innovationsstrategin

Redan den 9-10 maj samlas regionala och nationella aktörer från innovationssystemet i Båstad för att arbeta i workshop-form med den internationella innovationsstrategin för Skåne. I juni ska en ”extern remiss” skickas ut till aktörerna i innovationssystemet. I Almedalen blir det en stor ”innovationsdag” då strategin presenteras för en större allmänhet.

Se hela tidsplanen för innovationsstrategin.