onsdag 13 juli 2011

Innovationsstrategi i Båstad

Tack för en trevlig morgonsejour i Båstad, panelen och åhörarna delade med sig av sina synpunkter rörande innovationsstrategin för Skåne. Era synpunkter kommer att beaktas och tas in i handlingsplanen.

Bidrag från åhörarna under frukostseminariet i Båstad:

• Innovation – det är för teoretiskt.
– Så här tänker Region Skåne: Innovation är den entreprenöriella process som ger en ny idé ett värde. (Se utförligare i Innovationsstrategin via denna länk)

• Våga prova din grej!
– Så här tänker Region Skåne: Vi arbetar idag med att skapa olika slags mötesplatser där människor får möjlighet att förverkliga sina idéer, ett konkret exempel är Living labs tanken.

• Blanda in de unga, missionera i skolan!
– Så här tänker Region Skåne: Vi arbetar idag med entreprenörskap i skolan, detta är en satsning som säkert kan utvecklas!

• Matchmaking system!
– Så här tänker Region Skåne: Vi har tagit fram idélinjen för att underlätta för entreprenörer att navigera i stödsystemet.

• Kom närmare företagen!
– Så här tänker Region Skåne: Vi har sedan 10 år ungefär bildat klusterorganisationer som samlar näringsliv, akademi och offentliga aktörer, detta är våra utvecklingsverkstäder där främst kontakten med näringslivet skall äga rum.

• Sälj Skåne som turistland!
– Så här tänker Region Skåne: Absolut! Vi har dragit igång en stor satsning inom detta område, skåne som turistdestination, Tourism i Skåne jobbar med frågan.

• Vi ska skrämma upp människor!
– Så här tänker Region Skåne: Detta får vi fundera vidare på!

• Vi skall bli bättre på att få ut idéer och paketera
– Så här tänker Region Skåne: Helt rätt, därför behövs en innovationsstrategi!

• Vi skall arbeta internationellt!
– Så här tänker Region Skåne: Helt rätt, därför heter vår innovationsstrategi, en internationell innovationsstrategi för Skåne!

• Ambassadörer som hjälper till att lyfta innovationsstrategin behövs!
– Så här tänker Region Skåne: Ja absolut, det här tar vi med oss!

• Sist men inte minst, riskkapital!
– Så här tänker Region Skåne: Detta är en stor utmaning men blir vi mer attraktiva lockar vi hit mer kapital, detta tar vi också med oss!

Tack för era bidrag! / Björn Lagnevik

fredag 8 juli 2011

Var med och tyck till om innovationsstrategin

Inför den avslutande delen av arbetet med en skånsk innovationsstrategi så kommer ett förslag till strategin att ligga ute för en webbhearing. Vi har tagit fram en del frågor som vi tycker är speciellt viktiga och vi vill gärna att ni läser igenom förslaget och sedan svarar på dessa frågor. Ni hittar frågorna i början av dokumentet.

Målet är att strategin och en samhandlingsplan skall vara färdigt i oktober i år. För att vi ska hinna gå igenom underlaget så vill vi att ni skickar in era svar senast 1 september till webbhearing@skane.com

» Här hittar ni förslaget till innovationsstrategin

Trevlig läsning och glad sommar!

onsdag 6 juli 2011

Svalovsmodellen bryter gamla monster

Seminariet gar vidare med deltagande av Thomas Drejing, krogare och kock som driver restaurangen Petri Pumpa. Thomas berattar om den sa kallade Svalovsmodellen, en modell med malet att inte bara forbattra maten for aldre utan aven andra offentliga maltider som t.ex. i skolan och i sjukvarden.

- Vi tittar pa allt fran inkop, ravaruval och specialkost. Vi fokuserar pa den sociala miljon dar maltiden ager rum. Vi forsoker forstarka bilden av gasterna som individer och inte malgrupper for kollektiva losningar, sager Thomas Drejing.

Svalovsmodellen handlar ocksa om att forandra arbetssatt, strukturer och installning.

- Utbildning av personalen ar jatteviktigt. Det ar langt ifran alla som arbetar med maltider som har utbildning pa omradet. Da ar det latt att ta till hel- och halvfabrikat.

Maltidsgladje i Trelleborg

Skanes Livsmedelsakademi har fatt i uppdrag av Region Skane att utforma framtidens sjukhusmat. I Trelleborg pagar "Maltidsgladje for aldre" som bland annat gar ut pa att:

Att patienter ska ha en positiv bild av maltidstillfallet, inte bara av maten.

Att det ska finnas en sa stor valfrihet som mojligt nar det galler maten.

Att ha storre flexibilitet och ge patienter mojlighet att ata nar de ar hungriga.

Att tanka i termer av restaurang och gaster.

Skansk innovationskraft - pau rikti't!

Andra innovationspasset i Oresundshuset handlar om innovationsupphandling och att Region Skane ska vaga vara en aktiv bestallare.

- Vi maste fraga oss vad som ar problemet och vilka funktioner vi efterfragar. Vi ska inte eftersoka fardiga losningar, sager Pia Kinhult.

Lotta Torner fran Skanes Livsmedelsakademi berattar om ett par konkreta exempel pa deras arbete med att utveckla den skanska livsmedelsindustrin. "Smaka pa Skane" ar ett exempel. "Maltidsgladje for aldre" ar ett annat.

- Pa vilket annat stalle an pa ett sjukhus skulle du lata personalen ga pa rast nar lunchgasterna kommer? Pa vilket annat stalle far gasterna ha haklapp i plast? Undrar Lotta Torner.

Innovationskraft kommer fran sma bolag

- I Sverige sker den storsta forandringen inom vara foretag. For Region Skanes del har det varit viktigt att komma med goda ideer, men ocksa att para ihop nya aktorer och branscher. Darav klusterbildningarna. Vi behover varandra och den friktion som uppstar, sager Pia Kinhult, regionstyrelsens ordforande och ny deltagare i panelen.

- Om inte smaforetag kommit in i Peab hela tiden hade vi aldrig vuxit som vi gjort. Vi behover nya ideer och aktorer som har god kannedom om vad kunderna vill ha. Med vara underleverantorer har vi dessutom ett samarbete pa ett flertal omraden. I mindre orter maste vi samarbeta for att generera t.ex. jobb, sager Mats Paulsson.

Innovationer och forebyggande atgarder

Det finns tva innovationsomraden med mycket kraft och energi i just nu: hallbara stader och personlig halsa. Diabetes ar ett exempel som tangerar dessa omraden. Panelen har nu utokats med Marianne Larsson, Teknopol, och Anders Carlsson, Halsans nya verktyg.

- Vi ser en stark okning av diabetes i arabvarlden, Indien och Kina, vilket ar ett stort problem. Men manniskor kan gora mycket for att paverka sitt halsotillstand. Dar har innovationer en viktig funktion. Det finns t.ex. teknik for att kontrollera sin saliv sjalv, hemma, i forebyggande syfte, sager Anders Carlsson.

Morgonens hetaste tips for att komma till skott?

Hampus Jacobsson: Satt en aggklocka, och nar den ringer - fatta ett beslut! Det finns sallan anledning att vanta ett par veckor till.

En internationell innovationsstrategi for Skane

Internationell innovationsstrategi - en angelagenhet for hela Sverige? Det ar temat for morgonens seminarium i Oresundshuset i Almedalen, under ledning av Lennart Svensson, Naringsliv Skane.

Behovs en regional innovationsstrategi? Fragan stalldes till entrprenorerna Hampus Jacobsson, TAT, och Mats Paulsson, Peab.

- Regioner ar inte innovativa, manniskor ar. Regionen gor mycket for att skapa moten, for att det ska handa mycket. De mest intressanta regionerna ar de som ar kreativa och trevliga att bo i. Infrastruktur och bostader ar jatteviktigt, sager Hampus Jacobsson.

- Det ar givande att jobba sa nara bestallaren, d.v.s. stat och kommun. Sa har det inte alltid varit. Gemensamt kan Vi gora mycket, sager Mats Palsson.