måndag 31 oktober 2011

Agenda för framtiden

Nu planeras aktiviteter för slutet på hösten men också inför nästa år, allt för att den internationella innovationsstrategin ska få full kraft och gemensamma aktiviteter. Ett arbetsmöte planeras till den 8 december då de som på olika sätt arbetar med förutsättningar för innovation träffas och skapar gemensamma aktivteter och agendor inför framtiden.

fredag 14 oktober 2011

Näringsministern bloggar om innovationer

Annie Lööf, Sveriges nyutnämnde Näringsminister har börjat blogga om innovationer och Sveriges kommande innovationsstrategi. Första inlägget på den nya bloggen, döpt till Innovationsbloggen, publicerades 13 oktober. Ministern skriver bland annat:

”Jag är glad att som nybliven näringsminister kunna skriva på den nya kommunikationskanal för [det nationella] innovationsstrategiarbetet som den här bloggen ska vara.

När man talar om innovation – nya sätt att skapa värde eller nya lösningar på behov eller efterfrågan – blir det ofta väldigt abstrakt. Innovationsprocesser handlar om att ta tillvara och utveckla de goda idéer som kan uppstå hos var och en av oss.

När jag som ny näringsminister nu tar över ansvaret för att leda arbetet med den nationella innovationsstrategin är det också människorna jag vill sätta i fokus.

Och med dessa ord vill jag förklara Innovationbloggen invigd!"

* Läs hela blogginlägget
* Mer om Sverige som innovationsland på Si (Innovative Sweden)