onsdag 23 november 2011

Skånemodell för utvärdering av kluster

På avdelningen för innovation (Näringsliv Skåne) har vi stor erfarenhet av att initiera och utveckla klusterinitiativ. Under förra året beslutade vi att börja utvärdera vad våra olika klustersatsningar ger. Vi kan nu presentera en gedigen rapport som Oxford Research gjort på vårt uppdrag. En forskargrupp på Circle (Lunds universitet) har tillsammans med oss diskuterat oss fram till hur mätning av kluster bör se ut, vilket har resulterat i att vi nu har en ”skånemodell”, för att utvärdera kluster.

Utvärderingen innehåller fyra delar, enkätundersökning till medlemsföretag, insamling av statistik (SCB), processlogg samt kvalitativa intervjuer.

Ladda hem rapporten

Av Björn Lagnevik