måndag 23 april 2012

Summering och fortsättning av innovationsdagen

Fredagen den 16 mars var en väldigt spännande dag, där strax över 100 deltagare från såväl skånska innovationsaktörer och näringslivet som nationella myndigheter samlades för att sätta tänderna i de sex delstrategierna i Skånes internationella innovationsstrategi. Förslagen som kom ut av dagen sammanställs nu till inspel till den nationella innovationsstrategin.

Spana in filmsnuttarna från dagen och fortsätt att samverka!

På flickr kan ni även se bilder från dagen.Ungas idétåg - från idé till handling


Just detta tåg avgick inte från perrongen på Malmö C i morse. Det hade istället till uppgift att vara mötesplats för ett spännande, regionalt samtal kring ungas innovationskraft. Hur kan vi gemensamt lyfta innovationsfrågorna ur de ungas perspektiv och bidra till att fler unga i Skåne går från idé till handling? Detta är exakt de frågor vi brottas med när vi diskuterar Skånes internationella innovationsstrategi, och för oss var det ett mycket bra tillfälle att få diskutera frågorna, få höra de olika aktörernas åsikter samt passa på att informera om strategiarbetet. Hur ska vi alla göra för att bredda synen på innovation och inkludera flera, inte minst unga?

Innovation är den entreprenöriella process som ger en idé ett värde. Och starkt drivande i denna process är alltså entreprenören. Därför är det viktigt att entreprenörskap kommer in tidigt, inte minst i skolsystemet.

Tillväxtverket tillsammans med VINNOVA och Region Skåne arrangerade dagen, och medverkande under förmiddagens dialog var olika regionala aktörer, politiker samt unga personer med olika infallsvinklar. Diskussionerna gick från nulägesanalys med styrkor och utmaningar till drömscenarier och vad varje aktör kan göra på hemmaplan. Vikten av samarbete lyftes upp, liksom att vi alla jobbar för att göra Skåne till en attraktiv plats att bo och verka på, och en uppgift för Region Skåne i detta är att skapa förutsättningar för möten.Eftermiddagen fortsatte sedan med inspiration i form av seminarier, workshops och möjlighet till rådgivning för tågets besökare. Vi ser fram emot att få höra mer om hur det går för tåget allteftersom det tar sig upp genom Sverige!

Läs mer på ungasinnovationskraft.se.