torsdag 14 juni 2012

Nytt samarbete stärker life science i Skåne

Nu startar initiativet Life Science Friends, en innovationsmotor som ska bidra till att Skåne blir en självklar och attraktiv plats att verka i för de som arbetar med life science.

Life Science Friends ska vara ett forum i Skåne som lyfter större, långsiktiga utvecklingsfrågor som kräver samarbete över traditionella gränser. Ambitionen med Life Science Friends är utveckla ett samarbete mellan hälso- och sjukvården, näringsliv och akademi i Skåne.

Life Science Friends kommer även samarbeta med kluster och större aktörer som till exempel Skånes Livsmedelsakademi och MAX IV/ESS, för att skapa möjlighet för nya, gränsöverskridande innovationer.
Med Life Science Friends får Skåne en enad röst och blir en självklar samarbetspartner i såväl nationella som internationella sammanhang.

Efter att AstraZeneca i mars 2010 meddelade att man skulle lägga ner sin anläggning i Lund togs ett politiskt beslut i Region Skåne för att stärka den långsiktiga life science-utvecklingen i Skåne.

Beslutet grundade sig på att det finns stor potential och goda förutsättningar för bättre samordning i Skåne om dagens aktörer är överens om framtidens utmaningar och skapar en gemensam agenda. Initiativet har även varit efterfrågat av företag som saknat denna form av mötesplats.

Region Skåne har nu rekryterat Annika Antius, som har bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och förändringsprojekt från AstraZeneca, för att leda Life Science Friends.

Den 29 maj gjordes ett avstamp när ett tiotal representanter från offentlig verksamhet, näringsliv och akademi samlades för att diskutera formerna för Life Science Friends. De medverkande representerade Region Skåne, Invest in Skåne, Medicon Valley Alliance, Medicon Village, Ideon, Medeon, Det Medicinska Malmö och Lunds Universitet. Nästa steg blir nu att identifiera de utvecklingsområden inom life science som initiativet ska fokusera på, och involvera ännu fler aktörer.

För mer information, kontakta:
Annika Antius
Näringslivsutvecklare, avdelningen för Innovationssystem, Näringsliv Skåne
Tel: 040 675 34 64 / 0721-99 84 92
annika.antius@skane.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar