fredag 1 juni 2012

Skånes innovationsstrategi under luppen i Sevilla

Den 3 maj granskades Skånes innovationsstrategi av EU-kommissionen. Representanter från europeiska regioner, forskarvärlden och Världsbanken deltog. Skåne och tre andra regioner presenterade sina innovationsstrategier. Man resonerade om hur man kan tolka och använda sig av konceptet smart specialisering i regionalt innovationsarbete.

Syftet med dessa strategier är att öka förutsättningarna för att tillväxtmedel ska kunna användas mera effektivt och att regionerna ska blir bättre på europeisk och nationell samfinansiering.  

Region Skånes presentation av Björn Lagnevik fick mycket positiv respons. Skånes målsättning att bli den mest innovativa regionen i Europa uppmärksammades av många. Samtidigt ledde presentationen till en hel del diskussion om strategin verkligen har med aspekter av smart specialisering att göra och vilken nytta en förhållandevis avancerad region som Skåne egentligen har av smart specialisering?

Råd till Skåne i det fortsatta innovationsarbetet.
- Skapa ett aktivt förhållningssätt på regional nivå för att effektivisera användningen och dra nytta av synergier mellan olika tillväxtmedel.
- Formulera mätbara indikatorer som visar om vi är på rätt väg.
- Bli tydligare i prioriteringarna! Definiera exempelvis områden inom materialvetenskap, eftersom det är ett starkt område i Skåne.


Läs mer:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar