måndag 16 maj 2011

Lyckade innovationsdagar i Båstad

Cirka 80 deltagare gnuggade geniknölarna under två intensiva innovationsdagar i Båstad 9-10 maj. Diskussionerna blev intensiva och givande. Vi fick med oss massor av tankar och inspiration som kommer att arbetas in i innovationsstrategin.

Inläggen kan ni läsa här på bloggen. Deltagarna bloggade gruppvis, därför är avsändaren på alla blogginlägg från Båstad signerade ”Bord ett” till och med ”Bord tio”

Alla deltagare som var på plats skrev också på en avsiktsförklaring. Den är inte formellt bindande men som symbolhandling är det en viktig markering av det personliga engagemanget. Texten i avsiktsförklaringen lyder:

Skånsk innovationskraft
Skåne behöver innovativa individer. Innovativa i bemärkelsen kunna tänka nytt. Skåne behöver också ambitiösa individer. Ambitiösa i bemärkelsen vilja göra nytt. Slutligen behöver Skåne modiga individer. Modiga i bemärkelsen våga göra nytt.

När vi kombinerar kunna, vilja och våga uppstår magi - en innovationskraft som gör att helheten blir större än de enskilda delarna tillsammans. Men innovationskraften behöver några som visar vägen. Som kan och vill förändra.

Genom att skriva på denna avsiktsförklaring vill jag som individ bidra till att Skåne vågar vara modigt – att tänka och göra nytt. Jag vill vara en av de personer som visar vägen till den Skånska innovationskraften. Och jag börjar denna resa idag.
Efter några intensiva dagar har Maria, Björn och Lennart skrivit ihop det dokument som nu presenteras för Soundingboard, för att ganska snart därefter skickas ut i "systemet", hoppas att alla avsätter lite tid för att läsa och kommentera texten!
Magnus

tisdag 10 maj 2011

Några intressanta begrepp; Behovskonferens, omvärldsbevakning, hur kan vi leta framtid, kan vi pumpa in energi i systemet?
Helene - dialogen pågår på många olika nivåer samt ur olika "värdegrunder" detta skapar en lätt förvirrad samtalsyta där konklusioner inte kan hittas. Det ständga samtalet kommer nog att krävas...och att skapa tillit för att se den raseras gång på gång...är en del av de gemensamma utvecklingsresorna. Kanada, Kina, Sydamerika, Israel...länder som kan visa olika resultat och exempel på både generella satsningar och specialiserade satsningar såsom behovs/kunddrivna innovationsplattformar kan vara värda att kika på.

Diskussionsresultat - Entreprenörer & Bra idéer

Det har talats mycket. Mycket bra har sagts, men det har också varit väldigt mycket fluffigt.

I diskussionen med utgångspunkt kring "Entreprenören" - "Hur?" och "Vad man kan bidra med?" ville vi för en gångs skull ta ett lite mer pragmatiskt angrepp...

Följande borde regionen göra i sin strategi (och nu ska vi vara så konkreta som vi bara kan vara):

Definiera ENTREPRENÖREN som en KUND (eller motsvarande) och, precis som med vilken annan produkt/tjänst man vill erbjuda sin kund ..

Man kan anta att det finns ett antal olika kategorier (kundsegment) av Entreprenörer som alla har ett generellt behov men även har kategorispecifika behov (kan man dra paralleller till någon form av Entreprenörens behovstrappa, där basen är det allmänmänskliga, men ochså almängiltiga?). Målsättningen är att uppfylla alla behov.

Ta fram en KOMMUNIKATIONSSTRATEGI (eller kalla det en ren Marknadsföring) där man, baserat på vilket syfte, vilken konkret målsättning och vilken målgrupp man vill kommunicera med, kan anpassa sitt budskap, sin verksamhet, sin support mm...

Med tre olika syften: nämligen att ATTRAHERA och BEHÅLLA och UNDERLÄTTA FÖR entreprenörer (och det de bidrar med i en region - att skapa business, tillväxt och i arbetstillfällen mm...)

Ett konkret exempel "nyttjandet av ESS som en anläggning som kan attrahera entreprenörer (och både större och mindre företag, direktkopplade och underleverantörer)":
- Här kan ett angreppssätt vara att definiera vilka attraktionskrafter (kom ihåg att vara konkreta och skapa presentera eller skapa mätbara och genomförbara cases) som kan användas som "säljargument" som kan attrahera företag/entreprenörer/innovationer (märk väl - även dessa kan kategoriseras) till regionen.

Genom att definiera kunden väl (i ganska tighta subkategorier) och definiera vad kunden (i de olika subkategorierna) vill ha och koppla en handlingsplan till vilket syfte man vill nå (attrahera, behålla, underlätta) med sin strategi kan man också börja hitta mycket konkreta handlingar och satsningar som är lättare att förstå, synliga, attraktiva och framför allt genomförbara.

OBSERVERA - att detta angreppssätt inte enkom är användbart som ett marknadsföringssammanhang - det kan likväl användas för att ta fram strategier för vilka satsningar (ex vis stödfunktioner, system för bidrag mm) som regionen ska göra gentemot de olika kategorier ev entreprenörer/genomförare/doers/företag som man vill ska vara aktiva och lyckas i regionen!
Att skapa fokusområden, eller att välja några områden att samlas kring är inte det samma som att exkludera produkter eller tjänster, tvärtom, det är ett sätt för "systemet" att facilitera samtal och möte som kommer att ge nya ideer och lösningar.
Strategier, visioner, fokusering är ett sätt att samla och skapa nya arenor för mötet. Vi skapar innovationsmiljöer där vi kan lösa nya problem, ett fokusområde måste självklart vara inkluderande och ha så mycket kraft att vi driver på positiv utveckling. Metoderna och teknikerna för att skapa innovationsmiljöer och föra samtalet på arenorna är otroligt viktigt.
Vi måste skapa oss möjligheter att prata på olika nivåer samtidigt, både produkt och politik.
Kan det vara så att mod - att våga, att ta risker - grundar sig i en kollektiv känsla av att vi är på väg mot ngt gemensamt spännande. Att en tillräckligt stor grupp (kritisk massa), känner sådan tillit att man individuellt vågar vara modig är en utmaning. Här kan politiken spela stor roll, att verkligen visa att vi alla i "den kritiska massan" inte bara får, utan SKALL vara modiga.

Mod och målinriktad i grupp

Hur kan vi gå ifrån leveranssäkerheten, våra misslyckas.

Det kollektiva modet är viktigt för att stärka innovation.

Sagt på scen...

Pontus Lindberg, Ordf. Regionala Tillväxtnämnden, Ordf. Sounding Board

- Världsklass ska vara måttstocken
- Vi är små men också snabba på fötterna
- Vi måste tillåta oss att misslyckas och tillåta kreativitet

FIRS - strategisk långsiktigt arbete
Soundingboard - närmre verkligheten

Att försöka definiera innovation (och andra ord, strategi tex) på ett sätt så att alla är överens är nog omöjligt, att försöka förstå vad olika aktörer och individer menar är viktigare, dvs fler diskussioner och möte runt dessa ord.
Definitioner tenderar att snäva in och exkludera, det smarta samtalet är nog viktigare för att förstå vad olika aktörer menar.

Samhandling

Pontus Lindberg, ordförande Regionala tillväxtnämnden och ordförande i Sounding Board.

Politiker kan faktiskt vara innovativa, vi har flera exempel på konkreta affärsmässiga lösningar som har tagits fram av politiker.

I det globala sammanhanget behöver vi samverka för att växla upp och dra nytta av våra resurser, vi behöver en vision.
Det finns en risk att vi pratar och glömmer bort verkstaden, vi måste gå till handling tillsammans. Det är inte helt enkelt att samverka från olika perspektiv, det kräver mer av oss.
Men för att vara i världsklass behöver vi samverka.
Vi tar vårt strå till stacken, vi satsar och arbetar med samverkan strategiskt i FIRS och i Sounding board.

Antalet snabbväxande innovationsföretag

De måste vara i fokus framåt.

Vad menar vi med innovation - det behöver vi arbeta med mer framåt.

Tillbakablick


  • Brist på utförare - uppkäftigt engagemang

  • Specialisering, fokus - smart stimulans, katalys

  • Flöden, platser - undvika raksträckor, balans är rörelse

  • Förmåga - respekt för variation, misslyckande är bra

  • Samhandling - om man vill fluga är det tilliten som bär

Förslag till fokusområden

Fokus: Gränsöverskridande innovation
Vi är överens om att Innovationer sker i mötet mellan olika idéer och områden. För att Skåne skall bli den mest innovativa regionen till 2020 blir det därför naturligt att lägga fokus på att Skåne skall bli bäst på Gränsöverskridande innovation.

Det är ett inkluderande fokus som inte är beroende av att vi gissar vilka marknader som är störst 2020 och var vi internationellt har de bästa förutsättningarna under de kommande tio åren.

Konkret innebär det att vi i systemet, på inkubatorer, i affärsutveckling, bland befintliga företag ser till att olika områden träffas och påverkar varandra så att nya innovationer har förutsättningar att uppstå. Det är ett fokus som går att arbeta mot som vi kan bli bra på oavsett hur marknaderna förändras.

Det har dessutom sekundärfördelar i att det driver på ett ännu starkare samarbete mellan systemaktörerna.

Fokus: MAXIV/ESS (Materialteknik m.m)
Långsiktigt styrkeområde som vi bör förbereda så att vi har möjlighet att ta hand om effekterna, resultaten och forskningen.

Fokus: Sustainable cities
Ett brett område som fungerar som ett brett paraply för många områden och som därmed är förhållandevis inkluderande. I kombination med ett starkt fokus på gränsöverskridande innovation leder det inte till en exkluderande.

Kompletterar vi ett brett fokusområde, ett framtida styrkeområde och ett fokus som hjälper oss att bli bäst på innovation har vi möjlighet att bli Europas mest innovativa region 2020.

Bord 9

måndag 9 maj 2011

Inriktning

Charlotta Falvin - Vi ska inte begränsa vår inriktning.

Stefan Johansson - Innovationsområden kan vara mötesplatser för att gemensamt göra lösningar, det ska inte vara begränsande utan tvärtom inkluderande och lösningsfokuserande.

Bra idéer att ta med sig hem - inspel

Hans Henecke - Gillar Kajsas föredrag enormt, innehåller i sitt format allt det vi diskuterar - nu ska vi se hur vi kan arbeta med detta. Hur kan vi handskas med det ordnade kaoset.

Pontus Lindberg - Vi är fortfarande präglade av produktionslinjer som är säkrade, vi behöver släppa loss och lära oss framåt, vi får inte falla tillbaka i gamla stereotypa världsbilder.

Kan misslyckande som indikator för innovationskraft?

Marianne Larsson - Hampus och Kajsa har gett bra inspel, Tillit, 90% till entreprenörerna, våga satsa lära och prova.

Katarina Erlingsson - Solidarisk individualism, olika är bra måste vi arbeta mer med och att framgångsfaktorn är olikheter för kreativitet. Så kan vi bli en attraktivare region.

Lotta Törner - Att vi sätter fokus och säger att detta ska ske är viktigt, sen ska vi ta med oss att detta ändras och det vet vi alla. Jag tar med mig alla er, här har mitt nätverk ökat.

Hampus - TAT kan verka lika i de personer som startade bolaget, men det är olika personer och kompetenser. Olikheter skapar nya lösningar

Cirkusreflektioner

Man måste våga ha kaos när man kan skapa kaos, men samtidigt ha en bra strukur.

Tolerans, öppenhet och riskvillighet är viktiga begrepp att gå vidare med.

Tillit i systemet; var behövs struktur, var behövs det inte?

Riskeliminering skall bort, vi skall bli bättre på att göra riskanalys istället.

Man kan arbeta strukturerat med kreativitet och det går att undanröja hinder!
Behöver vi strategier - om hängivenhet och tillit finns? Falsk trygghet att vi gör saker ...men vad händer egentligen!

bord fem

Konstaterar att misslyckandet är undervärderat - våra strukturer tillåter inte misslyckandet. Jämför med andra kulturer! Inspirerande tal från Kajsa Balkfors Lind, Cirkus Cirkör!

Vad kan vi ta med från detta föredraget?

Den andra har aldrig fel och respekt för olika insatser och arbeten.

Fokus på att det är möjligt.

Att tillåta misslyckande

Tillit

Balans är rörelse

Kajsa Balkfors Lind - Cirkus Cirkör

Fråga till Kajsa,

Hur många kan man vara kreativa själva?
Vad är gränsen för att vara kreativa tillsammans?

- Man behöver produktionsplaneringen men den måste inrymma kaos.

Hur kan man skala ett kreativt bolag?
Är det svårt, vad kräver det?

- Man vill behålla själen och hjärtat, vi har inte resurser på den efterfrågan som vi har.

När ni bygger en akt, har ni olika ansvar?

- Man har olika roller och olika roller och akter, sen finns det en konstnärlig ledare och regissör.

Hur får ni ledorden att omfatta alla i organisationen?

- Vi arbetar internt med kick-offer och arbetar precis som alla andra arbetsplatser, men alla måste ha sin tolkning av ledorden. Men alla måste stå bakom för att det ska fungera och samverkan ska kunna fungera.

Vilka är det största utmaningarna de närmsta 12 mån?

- Två turnéerna som är igång och internationellt kontor, en forskningsredovisningsföreställning.
"En underbar mardröm" ska reproduceras, det ska vi komma på.
Vi har ingen fast lokal, vi behöver en fast plats där det finns bra förutsättningar. Områden med blandning och kompetens.

Vi är beredda att flytta dit det finns förutsättningar och kompetens.

Kajsa Balkfors Lind - Cirkus Cirkör

Närvaro och

Hängivenhet

lustens försvarare och viljans genomförare.

I ett samarbete så behövs att alla ska vara hängivna saken - men det viktiga är att man är hängiven.
Det perfekta kastet kan alla fånga...(Wes)

Kajsa Balkfors Lind - Cirkus Cirkör

Menar du allvar?

Vi är så rädda för att misslyckas.
Att misslyckas måste vi bli bra på, vi måste närma oss misslyckandet.

Rädslan gör att man inte vågar.

Tillit och kontroll behövs i samverkan. Tillit måste erövras, vi tappar den men måste ta upp den igen. Vi kommer att tappa tilliten i samarbete, men vi måste ta upp den igen.

Samarbete är det som berör och skapar magi.

Balans - är rörelse. Balans är att stilla, det är en ständig viktning.
Ingenting är statiskt.

Solidarisk indiviudalism - Cirkus Cirkör

En konkurrensfördel för Sverige. Många länder betraktar Sverige som en balanskonstnär. Sedan Palme m m. Kineser handlar hellre med Sverige än med USA. Lagom kanske inte är så dumt...

Vilka utmaningar kan regionen anta med bra förutsättningar?

Skåne kan skapa innovationskraft kring:
Cancer - världsledande forskning
Utrota diabetes (börja med förebyggande av Diabetes 2) - flera cluster, nationella samarbeten redan på g, världsledande forskning. Lösningar hittar marknad även inom Hjärta/Kärl...
Halvera energiförbrukningen i städer - Skåne och Sverige ledande sedan länge, nästa steg...
Dricksvatten till alla - Sverige har ledande kompetenser och företag, trots att vi inte själva har problemet!
Resurser av allt avfall - Sverige har ledande kompetenser och företag
Robusta städer - säkerhet, hållbarhet m m - nationellt kluster Training Regions redan på plats

Välja ut innovationsområden

Personlig hälsa - i meningen "personligt anvarstagande är bra som fokus" Det krävs ett större ansvarstagande.

Hållbara städer - Kan vi ha en hållbar stad utan personlig hälsa?

Kan och vågar vi vara pilotregion?
- i så fall, vad är egentligen våra förmågor i regionen? Vi skall identifiera som lämplig bas. Vi har rätt värderingar o rätt förutsättningar.

Vi skall bli bäst på att hitta excellensen i att bygga upp systemet som kan hantera stora utmaningar. Internationell efterfrågan driver utvecklingen.

Syfte med "fokusområden"

Vad är syftet med foksområden? Är det för att ena oss? Eller för att prata om behov? Jag tror stt vi måste komma fram till vad syftet med områden. Risken finns att områden blir outdatade och att folk känner sig exkluderade.

Kajsa Balkfors Lind - Cirkus Cirkör

- Om kreativitet, innovation och tillväxt.

Vice vd och forsknings och utvecklingschef på Cirkus Cirkör.

Hur kan kreativitet stärka innovations- och konkurrenskraft? Vad kan vi var och en göra för att skapa innovationskraft?

Gränsöverskridande möten,
Självklarheten och essensen - inte det annorlunda.

"Vi tröttnade på att drömma stort och elva litet, så vi gav järnet för att leva vår dröm."

Allt är möjligt

Ni som arbetar med strategi - vi fick höra att vi skulle välja en linje, det gjorde vi inte vi valde två. Scenisk verksamhet och pedagogisk verksamhet. Vi provade nya kurser, träning, markand och föreställningar, vi skapade efterfrågan och finansiering. Vi skapade en Nycirkushögskola, utvecklingsprojekt, Cirkör Lab, festival m.m.

33 mkr omsättning, 25 fast anställda, 170 föreställningar, 300 projektanställda och 120 000 i publik.

Man är en förening som äger ett AB.

"Vi passar inte in i något system".

Man är 70-80% självfinansierade till skillnad mot många andra konstnärliga verksamheter där den procentsatsen inte är i närheten så hög.

Ledord:
- Uppkäftigt engagemang
(vår definition för demokrati)

- Kvalitativ galenskap (våga göra nytt, man behöver både)

- Solidarisk individualism (Olika är bra! Alla individuella olikheterna är bra - tillsammans. Det vi inte ensamma kan göra.)

+ Frihetsansvar

Frihet att göra val - för att möjliggöra.

Olika är bra! Så skapar vi.

Undvik raksträckor
Inget går enligt planen, om man har en plan är man inte innovativ. En innovationsprocess är lärande, det går inte att planera.

Tidslinjen görs för byråkrater - så ser det inte ut i verkligheten. Verkligheten är en helt annan process.

Kaos ska det finnas plats för, precis som för ordning. Motsatserna måste finnas för att skapa innovation. Respekt för att management och innovation på samma arenda behövs.

Jag kan så mycket mer när det inte finns rätt och fel.

Risk eller möjlighet.

Allt skapande, alla kreativa och innovativa processer kräver ett förhållande till följande dimensioner:
Allt är möjligt
Misslyckande
Tillit
Samarbete
Balans
Närvaro
Hängivenhet

Experter på risk, tillit och samarbete.

- Tilliten bär om man ska flyga!

Work in progress vid bord sjuFörslag - Malmö stad som kund - specfika innovationsprojekt som leder till Malmö stad blr världbäst i hållbat stadsutveckling - poången är att bli duktiga i samarbetsprocessen.
Det finns en stor och variationsrik grodpopulation i Västra Hamnen!
Idag är systemet utbudsdrivet - framtida marknadsbehov är idag inte lika drivande i innovationssystem.
Viktigt med inkluderande dialog - kommunikation är viktigt!
Ok - förenklat - samla kompetenser, företag och kunder - dra in dem i rummen - instrument kan vara innovationsupphandling för att driva innovationsaktviteter kring hållbara städer.
Behoskonferenser - ta in bolag eller det offentliga - utifrån dessa mötesplatser kan nya lösningar spara pengar eller ge uppslag kring radikala innovationsbehov...exempel Förpackningar och Läkemedel.
Exkluderande etiketter - känner sig idébäraren välkommen under etiketterna? Missar vi bra affärer?
Grand Challenges - är målet är medlet? Vad är syftet med att använda Grand Challenges?
Smart specialisation vs smart stimulation - heta samtal runt bordet! Teman som personlig hälsa och hållbara städer - hur kombinera top down och bottom up?

Kommentarer från bordet på WS1
Det är viktigt att det finns en strategi och en infrastruktur (tex en rekryteringsstrategi för att attrahera de rätta kompetenserna långsiktigt).

Forskningsanläggningarna som etaberar sig i Skåne bör användas som en katalysator och attraktionskraft för nya företag och kompetenser.

Skåne har en stor tillgång i sin attraktionskraft i form av en mycket god levnadsmiljö/standard och Skåne borde vara mycket bättre på att kommunicera ut detta - en av de stora möjligheterna till att attrahera nationell och internationell kompetens och doers!

Det intressanta med innovation är att det ofta kommer ur skeenden och möten som sällan väntas, så denna satsning är

Småskaligheten (den lilla hunden som vi är) kan användas som en av våra styrkor.

Vi som svenskar och Skåningar har en styrka i vår förmåga att fatta beslut fort. Vi är mer anpassningsbara och snabbfotade. Beslutsfattande och att se till att saker händer är viktigt.

Issuedriven innovation visar att det, internationellt och nationellt finns områden som är extra intressanta att titta närmre på: Åldrande befolkning, Energieffektivisering och Hållbar stadsutveckling kopplat till Urbanisering.

Skåne borde ha en kommunikationsprofil och visa upp sina styrkor med följande: "Snabbfotad och beslutsfattande struktur samt en mycket attraktiv miljö att vara etablerad i (levnadsstandard och företagarklimat) "

En trovärdighet nationellt och internationellt visas upp med bra och goda cases.

En nyckelfaktor (men en svår sådan) är att få med näringslivet och att komma ifrån att universitet och kommun sitter med goda intentioner.

Det borde handla om att titta på ur stödsystemet ska se ut för att kunna stödja på rätt sätt - även för att satsa på mindre satsningar och satsningar som ligger utanför ramarna för "fokus". Slopa tematiskt tänk (i det mindre perspektivet) och satsa på att hitta goda idéer (och de som kan vara drivande av dessa) oavsett om de platsar i en tematisk satsning eller ej.

Innovatörerna finns - hur ska regionen kunna bistå dem med att realisera deras idéer?

Inspiration från Cirkus Cirkör:
- Våga vara annorlunda (kan regionen tillåtas att våga satsa på det oväntade?)!
- En innovationspolicy är att uppmana alla invånare att strunta i alla myndighetsregleringar (det skulle skapa nya möjligheter).

OBS - detta är en hastigt sammanfattning av diskussionerna som är mer eller mindre korrekt återgivet i korta kommentarer :)Vilka utmaningar finns?

Vilka områden kvarstår där vi behöver flytta fram positionerna?
Har vi innovationsområden?

Innovationsområden är intressant eftersom det är ganska breda områden som kan innefatta mycket, både företag och kunskap i en bra blandning. Ex. som personlig hälsa och hållbara städer omfattar mycket.
Kring dessa kan vi även skapa bra testbäddar och vara utvecklingsorienterade.
Man kan koppla samman inom dessa områden.


Många idéer vi har i Skåne handlar om vård och hälsa, vi har många tankar och kunskap kring hälsa. Här utvecklas även nya affärssystem som kan vara intressant, hälsoval och vi har fler målgrupper med högre krav vilket kan driva utvecklningen.


Teknik + Kunskap

Utbildning skulle kunna vara ett innovationsområde om vi kan tänka nytt, vi har ex. appar för undervisning och när utbildning kopplas till ny teknik så har vi ett spännande innovationsområde och industri. Även inom spel har vi bra kunskap och förutsättningar.

Utbildningssystemet behöver hänga med kring att använda IT inom olika yrkesgrupper, där man traditionellt inte använder senaste tekniken och här är hälsa ett bra exempel.


Kriser har öppnat upp för innovation, när det frigörs folk och omsättning sker inom näringslivet det är då vi kan skapa nya innovationer. Omställning är ett medel för innovation.

Ex. på kriser har varit klimat, telecom etc.


Mobilhälsa kommer starkt med många nya initiativ inom området. Hälsa är ett bredare perspektiv som kommer att stärkas mer framåt.


Teknopol har träffat på många intressanta företag som har produkter och ambitionerna att bli starka inom hälsa.


Vi har goda förutsättningar inom hälsa, vi har möjligheter.


"Affärsmodellen" är konstig inom hälso-sjukvård i Sverige. Vi behöver se över strukturerna inom offentlig sektor för nya modeller att arbeta med hälsa och preventivt arbete.

Belöning för färre patienter och preventivt arbete och bra kvalitativa insatser för patienten, framför länge hanteringsprocesser.


Gruppen stämmer in på innovationsområdena som föreslås, Hållbara städer och Personlig hälsa, detta kan inkludera sociala och ekonomiska aspekter.


Tillståndsprocesser, är en annan fråga som behöver arbetas vidare med nationellt för att underlätta för verksamheter vilket i förlängningen leder till innovation.


Belöningssystem i rätt riktning krävs för att skapa incitament.


Vi har alla målsättningar för ex. miljö, där hållbara städer kan vara ett innovationsområde som svarar mot att nå målen. Malmö stad och Region Skåne har klara mål inom detta område.


Besöksnäring och attraktivitet kommer mer framåt, kanske att detta kan vara ett område framåt. T.ex. Volvo har en tävling där man internationellt köper en bild, man besöker Sverige och hämtar sin bil.


Upplevelse och besöksnäring.


Det finns drag på bra arbetskraft till spelindustrin i Malmö internationellt, och den potentialen ska vi fortsätta stärka framåt. Detta kan vara en viktig kraft i de innovationsområden som vi pekar ut. Ex. Personlig hälsa och hållbara städer.


Vi behöver "mannen på månen" - att vi kläcker en stor målsättning som vi kan gå igång på tillsammans.


Till innovationsområdena behövs metaforer för att beskriva, en tydlig mental bild för arbetet gemensamt i Skåne. Som täcker in det regionala perspektivet.


Vi har starka produkter i Skåne, vi har hög kvalitet inom jordbruket och hur kan vi sälja detta bättre, kanske kan koppla det starkare till upplevelser och att ta vara på de system vi har i Skåne. Vi behöver förpacka våra nationella och regionala styrkor bättre.
Lennart Svensson inleder WS1

Skånes Innovationskraft

Alla som deltar i konferensen ombeds skriva på en avsiktsförklaring.
Läs Avsiktsförklaringen

Förmågan att bli mest innovativ!

Ligger i att vi hittar en kritisk massa av humankapital som har viljan att verkar entreprenöriellt ta risk och förverkliga idéer. Bra affärsidéer har vi i överflöd!

Workshop 1: Innovationsområden och utmaningar för Skånes innovationskraft.

Lennart Svensson, Näringsliv Skåne, avd. Innovationssystem och kluster.

Många av er som är här idag har under lång tid deltagit i vårt gemensamma arbete kring att stärka innovationskraften i regionen.

Skåne är en plats på jorden -
Förr skapa vi vår kapacitet inom skyddade områden - nu har vi gått till flöden och öppna processer för innovation.

Flöden av kunskap globalt är viktigt för oss att förhålla oss till, det är verkligheten vi finns i.

Vi har olika administrativa gränser/nivåer som behöver stärka platsen Skåne gemensamt.
En samhandling och samarbete krävs på administrativa nivåer, för att stärka Skåne.
Tänka bort administrativa gränser måste vi arbeta med framåt.

Vi tror på platser och innovationsflöden för attraktiviteten.

Öppen innovation - Flera klustersatsningar går mot att vara öppna innovationsarenor.
Ingen har all kunskap och vi är beroende av varandra över gränser.

Kluster och styrkeområden finns i regionen, där flera parter deltar i utvecklingsarbetet.

Kanske att inte detta räcker med kluster och innovationssystem.

Om man pratar om öppen innovation, innovationsförmåga och vita fält - så kanske vi ser mer komplexa innovationsområden där man på olika sätt kan skapa nya affärer och lösningar gemensamt. Företagen behöver mötas och vi behöver utveckla nya metoder.

Förmågan - ska vara av världsklass. Vi ska vara bäst på förmågan att skapa innovationsflöden.
Att fokusera på områden där vi kan vara starka och ha innovationsförmåga gemensamt.

Fokusering gemensamt där vi har förmåga att vara starka.

Vi har identifierat områden där Skåne har potential och där vi har energi i Skåne,
Hållbara städer och personlig hälsa är två tänkbara innovationsområden. Det kan även finnas fler områden som vi kan se framåt, där vi har potential.

Exempel för innovationsområden behöver vi en diskussion gemensamt för att ta en position internationellt för företagen, där vi gemensamt kan skapa starka affärer och innovationer.

Fokusering på ett antal innovationsområden, för att skapa en innovationskraft till Skåne inom ett par styrkeområden.

Samhandling i ett internationellt perspektiv

Förhoppningen är att dagarna landar i konkreta åtgärder och förslag på fortsatt arbete.
Vi behöver hitta arbetssätt som skapar en trovärdighet.

Vi tror på, samhandling, regionalt, nationellt och internationellt.

Internationell innovationsstrategi för Skåne

Vi tror på:

Plats
Fokus
Förmåga - till gränsöverskridande samarbete
Samhandling - finansiera och agera gemensamt

Eva Engqvist

Eva Engqvist,

Vad är vi bra på? Varför behöver vi en innovationsstrategi?
Det är ganska självklart när vi ser på den globala utmaningarna, vi har mycket att göra.

Regionen tar ansvar och behöver ta fortsatt ansvar för sin egen utveckling.

Det internationella trycket är den viktigaste anledningen för en samverkan i regionen för innovation, vi behöver hänga med i arbetet globalt.

Europa är ganska bra på innovation, Holland ligger långt fram även i England är man framstående.

Utmaningar skapar nya lösningar och innovation.

Vi har mycket att lära av näringslivet i arbetet och vi behöver se våra egentliga tillgångar och identifiera hur vi kan använda detta på ett ömsesidigt sätt.

Vi behöver omformulera oss när stora internationella utmaningar kommer.

Malmö har varit bra på omställning.

Variation och mångfald är viktigt, en ökad kompelexitet kräver omvärldsanalys och det kanske vi kan göra gemensamt.

Öppenhet, delaktighet och respekt kommer att vara avgörande för våra framgångar gemensamt och enskilt.

Vad har analyserna pekat på, vi har mycket resurser på tidiga skeeden men vi saknar resurser i senare utvecklingsfaser, riskkapital behövs fokuseras mer till Skåne och samverkan mellan aktörer är avgörande framåt för att nå framgång.
Däremot ska vi inte ha en ingång till innovationssystemet, då riskerar vi att tappa mångfalden.

En tätare samverkan mellan näringsliv och akademi behövs framåt, inte minst för medelstora företag.

Hur vi ska arbeta med klusterinitiativ framåt måste vi fundera mer över. Vi måste ta väl hand om våra styrkeområden framåt inte minst kopplat till ESS.

Vi måste också tänka på attraktionskraften i regionen, människor måste trivas och lockas hit i större grad.

Skåne är en tax. Tror mer om sig själv och har en kaxig attityd, vilket är bra men ibland måste vi stanna och tänka efter mer tillsammans för att gå i gemensam riktning, vi är på god väg men vi kan göra bättre.

Akademi och även andra måste fortsätta att lära sig att vi inte kan fokusera på produktinnovation, vi måste få ett breddat perspektiv.

Enskilda aktörer skapar inte de stora lösningarna, det gör vi tillsammans.

Sociala innovationer och samhällsinnovation är intressanta områden framåt.

Mer Innovativt Skåne 2011!

Nystart Malmö på Intiativ från Näringslivet själva!
Femitre från SDS som sätter Innovationer i fokus!
Sten K Johnssons donation till Entrprenörsutbildningen i Lund!
Pia Kinnhult och Per Eriksson med erfareneter från Innovationsvärlden!

Hampus vill inte prata om TAT :)


Eftersom det finns andra saker som är intressanta!

#teknikstrul

Hampus har istället frågat 10 andra företag och entreprenörer om "hur vi ska göra vår region mer innovativ?" Här är några punkter som han (tillsammans med dem kom fram till:

Innovationsupphandling:
- man borde ha motkrav från regionen och en avsiktförklaring...

Innovationssystemet:
> 90-kontoprincip:90% till bolaget
> fler mindre investeringar än en lång process
> unvika investeringsbedömningar av tjänstemän - regler eller matchning (gott exempel på almi)
> blanda stora fonder med "regler" med flera mindre "agila" fonder

Avsaknad av utförare:
> stora bolag vill inte göra nya saker
> entreprenöre bör matchas med idéer, stora bolag & behov
> fler 10-50 personersbolag & start-ups
> mer entreprenöriellt utbildnigssystem

PS. Skönt föredrag som vanligt!

Hampus efterfågar även en större andel av inbjudna från näringslivet! Att vi sitter här idag är super, men det hade varit ännu bättre om det varit fler av "Martin Walfisz" här...Bord 7 online och börja blogga!

Variety, Path Inter-dependence, Relatedness & Regional Innovation - de olika industrierna innoverar tillsammans.

Hampus Jakobsson

Hampus Jakobsson:

Tack till:
Matrin Walfisz
Björn Smedman
Betty Toth
Rosalie Schill
Ants Mara
Jonas Billing
Tobias Folkesson

Hur gör vi vår region mer innovativ?

Innovationsupphandling, men få gör det.
Regionen skulle ha tre enkla motkrav.

Innovationssystemet:

1. 90% av alla medel ska gå direkt till bolagen.
2. fler mindre investeringar till företagen, med snabba processer, undvika lång process.
3. Undvika investeringsbedömningar av tjänstemän - antingen supertydliga regler eller matchning där man investerar i allt som har privat investering. Markanden ska ta bedömningen.
4. Blanda stora fonder med "regler" med flera mindre fonder. Starta fonder med olika storlek och fondmanagement.

Avsaknad av utförare:

1. Stora bolag vill inte göra nya saker
2. Entreprenörer bör matchas med idéer, stora bolag & behov.
3. Fler 10-50 personersbolag & startups. Inte konsultbolag, vi har kris i Skåne på mindre företag. Vi behöver en massa små bolag!!
4. Mer "entreprenöriellt" utbildningssystem

Människor måste uppmuntras att ta mer.

Vi måste tänka om - 30% måste vara företagare på konferenser som handlar om näringslivsutveckling.

Vi måste lösa det tillsammans!

Phil Cook om Skåne

Skåne är bra på att följa EU:s rekommendationer. Phil menar att det är bra att fokusera på globala utmaningar, men strunta i smart specialisation i sin strikta form. Fokusera istället på att specilisera er på att samverka över gränser, det är också en specialisering. Som exempel nämnde Phil möjligheten för livsmedelssektor att samverka med hälsoområdet och därmed öka möjligheten för att ta fram nya tjänster och produkter inom området "personlig hälsa".

Kortfattat, nyttja klusterinitiativen till att skapa dessa möten!

/ Björn på bord 1
Smart stimulation, istället för smart specialization; behåll bredd och stimulera/ inspirera det som är riktigt bra. Vi kommer aldrig att riktigt veta vad som behövs 10 år fram i tiden, alltså, om vi behåller bredd är sannolikheten att vi kan "träffa rätt"/ vara i täten, inom flera områden större. Vi måste våga vara particular och investera i just innovation!
Innovation javisst men fokus behövs. Vad menas med innovation och HUR kan vi mäta och kommunicerar vi - kanske en innovationsbarometer som når ut till alla i Skåne?

Phil Cooke

Center for Advanced Studies, Cardiff.

"Smart Stimulation of Variety" - A non-specialised future for Skåne.

Skåne är snabba på att respondera på internationella policies och utmaningar. Idéen om Innovation Union har man skapat en snabb förståelse för, Skåne funderar redan kring vilka innovationsområden man kan arbeta med och förslag på innovationsområden finns redan på idéstadiet. Ni vill producera och bidra snarare än att agera som konsumenter.

ERA Rationales & Europe 2020.

Vi har stora globala utmaningar (Grand Challenges), där Skåne kan delta och bidra till lösningar.

(D. Foray)
Europa behöver kluster i världsklass
"This way lies in the aptitude of regions to particularize themselves."

Variation skapar innovation, en mångfald av industrier och verksamheter. Samverkan mellan olika områden kan vara ett viktigt verktyg för att skapa innovation, det som uppstår mellan olika styrkeområden/behov eller utvecklade industrier/kunskap.
Möjligheterna finns i skapandet av förutsättningar för samverkan utifrån ett behov och/eller en industri alt. marknad. Det är i mötet där innovationer uppstår.

Samla expertis som finns i möten och konkreta samarbeten och kombinera olika kompetenser för att skapa innovation och lösningar som ensamt inte går att skapa.
Man dubblar värdet av utkomsten.
Kluster och delar kan bidra på olika sätt i ett innovationsområde, där samskapande kan göras.
Innovation kan göras i den egna verksamheten men också i det gemensamma innovationsområdet.
Detta leder oss vidare från kluster till att arbeta i samsynta innovationsområden.
Det finns en möjlighet att i samverkan skapa lösningar på globala utmaningar.

I Göteborg har man arbetat i samverkan mellan textilindustri och medtech, vilket har skapat en lösning kring textila vener för bipas-operationer.

I Finland Lahti försvann stora delar av möbelindustrin, där man gjorde något liknande Sounding Board, där industrin fick uttrycka nya områden där kompetensen/kunskapen kunde utvecklas och arbetskraften/industrin skulle kunna få nytt liv och skapa innovation.

Design Cricles har skapats i Italien, kring designindustrin. Lombardy.

Människor är viktiga för förändring och innovation, det är enskilda personer som samverkar.

"I speed-dating you sort of trande things of." Vilket gör att man navigerar komplexitet och hittar rikting, man hittar samsyn och aktion framåt. Vilket leder till en strategi för er aktörer i regionen.

På nationell nivå kan vi se en intensivprocess i Sverige kring flertalet industrier.

Hampus Jakobsson, TAT/RIM, alltid spot on

Engagerad, kompetent och generös. Bra input, nya angreppssätt som är fullt möjliga. Som kan appliceras direkt på innovationsupphandling, innovationsaktörer inkl offentliga finansiärer m fl. Enkla grepp, snabb utväxling. Tack!

TAT och Polar Rose skapar mer mylla

Inget nollsummespel. Tack vare försäljning av företag som TAT och Polar Rose skapas nytt kompetent kapital. Ökarmöjligheterna för fortsatt innovation och framgång.
En av förutsättningarna för att Skåne kan vara innovativt är att det just nu finns både ett "top down"/ politiskt stöd och tryck, men också ett mycket stort intresse och tryck underifrån. Kombinationen av stöd och möjligheter och att många vill ta del av innovationsarbete är en viktig del i Skånes arbete för att bli Europas mest innovativa region 2020.

speed-dating

några utdrag.
Vikten av internationell utblick!
Vi kan lära av andra regioner i europa, det har vi gjort och lärt oss av.
Nya konstellationer har bildats, kluster och nätverk.
Samarbeten mellan kommuner och science parks har intensifierats.
Nya mötesplatser erbjuds för företag, entreprnörer och akademi.

Äntligen - bord fem är uppkopplade

Region Skåne den bästa supportern

flexibilitet, snabb action nyckel till den utveckling vi ser. Exempel är Mobile Heights (inkl Business Center), Training Regions m m, m m

Vad har vi gjort som stärker innovationskraften?

I storgrupp -

Vi har goda exempel,
klustersatsningar som ex. Packbridge är framstående, Max labb IV och ESS är viktigt framåt.
Vi har ett område där vi inte har haft framgång den senaste tiden och det är inom Öresundssamarbeten för akadmi/universitet.

Vi pratar mer innovation, vilket i sig gör att vi stärker innovationskraften.
Vi har företag som odlar grönsaker i städerna, som är superintressant.

När vanliga människor får vara med och starta nya processer, samhällsinnovationer och tillåts utveckla sina idéer, det är då vi kan skapa de stora förändringarna och få en kraft i arbetet.

Ideon Medicon Village är en intressant framtida möjlighet.

Vi har en insiktsfull politisk ledning - fullt mandat att köra stenhårt! Detta gör arbetet framgångsriktig att det politiska arbetet ger tryck i frågorna.

Näringslivets innovationskraft är viktig och att man har vågat satsa även om markanden sviktar, ägarna är viktiga för ett framgångsrikt innovationsarbete.

Basverksamhet måste finnas, vi kommer inom kort sikt att byta ut 40% av vår arbetskraft inom stora delar av samhället. Detta kräver stor kunskap och kräver en enorm omställning, detta är en utmaning. Vi har en hög ungdomsarbetslöshet och en hög arbetslöshet i Sverige, kompetensförsörjningen framåt har stor betydelse. Därför måste vi arbeta med innovation men vi måste identifiera succéfaktorer för att lyckas med kompetensförsörjning. Har vi en kultur som gör det möjligt för en innovationsstrategi att verka. Vi måste skapa en kultur och hitta vilka som kan säkerställa att detta når en framgång. Hur kan vi göra mer av de erfarenheter vi har i Skåne, vi har goda exempel som vi måste lyfta.

Brod 10 sent in - återkommer med fler aktörers inlägg

Teknopol and Mobile Heights

jointly started Mobile Heights Business Center, open innovation in a cluster of Telecom companies. Entrepreneurs are key. We now have 26 members, at least 4 profitable within the two years since start.

Contributions to innovation power lately

Phil has contributed to a process of bringing transversal knowledge between industry - cross cluster innovation is the next thing. And in Skane it's almost yesterday's thing :)

Phil Cooke, internationally renowned Innovation nomad (researcher) said:

I see more consiousness, better design policies and even some innovation outcomes, like the Mobile Heights Business Center startups. Skåne is one of the new rising places for smart phone applications for instance. Write articles for the Economist!
Marianne Larsson sais: Welcome to invest in our startups, but stay and develop here!

Speed-dating forts.

Att misslyckas är mer accepterat och man vågar försöka mer för att lyckas nå bättre resultat och nya metoder.

Det är mer innovativt i Skåne än 2009. Man har mer samsyn i frågorna och arbetar mer med fokus på innovation. Mer förståelse för varandra och betydelsen av samverkan.
Ett tillåtande klimat och en respekt för kraftnoder ser annorlunda ut nu mot för några år sen. Vi försöker hitta och se nyttan av varandra i Skåne. Man ska söka samarbeten och i vissa fall samsyn för att växla upp och se bortom gränser för att nå gemensamma visioner, vilket leder till innovation.

Kommunala gränser, akademiska gränser och olika administrativa gränser måste vi se förbi.

Vi har ett drag i Skåne, som är viktigt. Vi gör hellre än att inte göra.

Bord tio är med i matchen

"Speed-dating"

Är Skåne mer innovativt än 2009 - och vad har bidragit till det?

Hur har vi/jag bidragit till att stärka innovationskraften?

Vad är innovation i ditt arbete?

Alla ska hinna prata med tre personer runt borden.


Sen 2009 har vi en samverkan mellan de aktörer som finns i Skåne och en bättre spridning geografiskt i Skåne med aktörer som verkar för innovation. Det fanns inte på samma sätt 2009.
Man träffas bra i olika forum och nätverken stärks efterhand som vi arbetar gemensamt. Man känner till varandra och vet vem som arbetar med olika frågor och uppdrag. Det finns en öppenhet för alla typer av idéer, även idéer som kommer från en mängd områden tillåts att blomstra mer idag. Även finansiärer börjar anpassa sig mer till affärsmässighet framför innovationshöjd och akademinära innovation. Det har gjorts viktiga förändringar och anpassningar i systemet. Tjänster och andra former av affärsmässighet kan blomstra mer nu än 2009, en öppenhet finns i aktörssystemet mer nu än förr.
Det finns ett bra system i hela Skåne även Noröstra delarna har aktörer som arbetar mer idag än tidigare med att stärka innovationskraften och affärsmässigheten.


Det har blivit mer fokus på de globala utmaningarna och vi känner att vi kan arbeta med att lösa problem i samverkan med marknad. Marknaden och företagen ser de globala utmaningarna mer som möjligheter idag än tidigare. Exempelvis hälsa är ett område som vi kan arbeta med gemensamt och där företag kan skapa affärsmässighet, det finns en stor kraft och en attitydförändring. Man vill delta och lösa världsproblemen.

Det finns en större öppenhet och samverkan och det har kommit påbud för samverkan inom systemet än tidigare, vilket bidrar till att man börjar se fördelar och vinning med att samverka.
Det finns en hälsosam konkurens inom innovationssystemet som gynnar näringslivet, entreprenörerna och innovatörerna i slutändan.

Mitt i en process.

Christina Johannesson är moderator för dagarna,

Fokus för dagarna är HUR och Skåne står med ett gediget material kring hur det regionala innovationssystemet ser ut och fungerar, vi startar inte från början utan är mitt i en viktig process för att Skåne ska vara den mest innovativa regionen 2020, som visionen säger.

Arbetet dokumenteras via innovationsbloggen.blogspot.com från de olika borden för konferensen.

Program genomgång för dagarna.

Näringsdepartementet

Anders Nyberg - Skåne är en framstående region och vi har en del statliga instrument att skruva på för att skapa de bästa förutsättningarna, därför är vi här att lyssna och diskutera med alla hur arbetet kan förstärkas framåt utifrån behov.

Pia inledningstalar

Pia Kinhult talar om innovation och sätter agendan.
- Forsknings och innovationsrådet (FIRS) är den naturliga samlingen där strategiskt viktiga frågor för Skåne bör diskuteras och beslutas. Den internationella innovationsstrategin för Skåne är en sådan.

Innovationsstrategin fastställs slutligen i FIRS, dagens aktiviteter skall samlas upp och behandlas, alla skall känna sig delaktiga i strategin och vara överrens om innehållet i strategin.

Nu inleder vi!

Pia Kinhult inleder dagarna som representant för Regionstyrelsen och som ordförande i FIRS (Forsknings och innovationsrådet i Skåne).

Vi har arbetat i flera år med innovationssystemet, och vi kanske är trendsättare, nu pratar alla om innovation. Vi ska inte bara prata utan komma framåt och agera, vi ska skapa de bästa förutsättningarna för innovation i Skåne. Vi ska framåt arbeta strategiskt gemensamt och följa det nationella och pågående agenda i EU. En bra dialog med företagen är viktig i arbetet och Sounding Board är det forum för samverkan där det operativa arbetet är verkligt viktigt, där företagen och offentlig sektor arbetar gemensamt. En motsvarighet till Sounding Board kan behövas för forskning, ett operativt organ för forskningsfrågor. För dessa dagar ska vi arbeta med en internationell innovationsstrategi för alla i Skåne. Vi ska ge möjlighet att involvera flera och stärka Skåne som plats globalt. Skåne behöver riktigt små verksamheter och de riktigt stora företagen i samverkan med kunskap och akademi. Vi har framåt ett viktigt arbete att göra, där forskningen behöver möta företagen mer framåt. Forskningen inom företagen i Skåne är viktig att uppmärksamma som förutsättning för innovation. Vi behöver bli bättre på avknoppning inom befintliga verksamheter och företag framåt, och det finns många områden vi behöver samverka kring framåt. En internationell innovationsstrategi är viktig för oss alla, framförallt är processen viktig i levande samarbete där dokumentet kan vara vårt stöd.
Skåne ska verka i topp och vi ska hålla fanan högt!

Nu är vi snart igång!

Hampus Jakobsson och Phil Cook är här och värmer upp. Eva Engquist anslöt sig nu också, därmed är dagens panel samlad, nu väntar vi på övriga mötesdeltagare..

/ Björn på bord ett

fredag 6 maj 2011

Innovationsprogram för 9-10 maj

På måndag träffas cirka 80 deltagare från innovationssystemet i Skåne/nationellt för att arbeta med innovationsstrategin för Skåne. Här hittar du ett detaljerat program:

Innan konferensen, fundera över följande frågeställningar:
1. Vad är innovation i ditt arbete?
2. Arbetar vi bättre med innovation i Skåne idag än 2009 - och vad har bidragit till det?
3. Hur har vi/jag bidragit till att stärka innovationskraften?
4. Vilken stor utmaning anser du kräver samhandling för att lyckas nå visionen om Europas mest innovativa regionen 2020?

Måndag 9 maj
Moderator: Christina Johannesson från Kontigo
12.00 - Gemensam lunch
13.00 - Välkomna och inledning
Pia Kinhult, Regionstyrelsens ordförande och ordförande i FIRS

13.20 - Strategiarbetet - syfte, upplägg och tidsplan
13.25 - Så stärker vi Skånes internationella innovationskraft
Deltagarna förbereder sig inför seminariet genom att fundera över följande:
1. Är Skåne mer innovativt än 2009 - och vad har bidragit till det?
2. Hur har vi/jag bidragit till att stärka innovationskraften?
3. Vad är innovation i ditt arbete?
"Speed-dating" - Diskussion och presentation i mindre grupper/öar

14.00 - Skåne i ett internationellt perspektiv, var kan vi bli starka?
Tema för presentation och paneldiskussion: Kan regioner vara innovativa - hur kan Skåne blir mer innovativt och vilka utmaningar kan vi se?

Philip Cooke- Professor Regionalekonomisk utveckling, University of Wales
Eva Engquist- Vice Rektor Malmö Högskola samt representant FIRS
Hampus Jacobsson- Grundare av TAT

Diskussion i grupper - utrymme för frågor till presentatörerna- Reflektion

14.45 Kaffepaus och mingel

15.00 Workshop 1:
Innovationsområden och utmaningar för Skånes innovationskraft?
Inledning: Lennart Svensson, Avdelningschef Innovationssystem och Kluster, Region Skåne
Utifrån föregående programpunkt kring styrkeområden och utmaningar.

Diskussion och arbete i grupper:
1. Vilka utmaningar kan vi ta oss an i Skåne?
2. Vilka förutsättningar har vi?
Diskussionen i grupperna dokumenteras av en dokumentatör i varje grupp.

16.00 Kort presentation (några av grupperna) och summering i plenum

16.15 Inspiration
Kajsa Balkfors Lind, grundare av Cirkus Cirkör om kreativitet, innovation och tillväxt
Tema för presentation: Hur kan kreativitet stärka innovations- och konkurrenskraft? Vad kan vi var och en göra för att skapa innovationskraft?

16.40 Diskussion i grupperna/Reflektion kring presentationen
1. Vad kan vi lära av detta i vårt arbete - hur kan vi i innovationssystemet stärka individers innovationskraft?
2. Vad vill vi veta mer om

17.00 Frågor och summerande diskussion i plenum
Reflektioner och intervjuer

20.00 Middag


Tisdag 10 maj
09.00 Återkoppling från gårdagen
09.10
Hur samhandlar vi framåt utifrån gårdagens diskussioner?
Pontus Lindberg, Regionala tillväxtnämndens ordförande och ordförande i Soundingboard

09.20 Inspiration
Lars Jannick Johansen, grundare av Den sociale kapitalfond (The Social Capital Fund) i Danmark - om erfarenheter av innovationsarbete och samhandling.
Tema för presentation: Vilken är potentialen i samhandling för innovation - hur kan vi öppna upp och nå framgång? Vilka är tillgångarna och förutsättningarna i Europa och i Skandinavien?

10.00 Workshop 2:
Skåne; Europas mest innovativa region 2020 - Samhandling!
Inledning av Hans Henecke, Näringslivschef Region Skåne

Frågor för workshop i Open Space:
1. Hur arbetar vi framåt, vilka insatser är viktiga för att lyckas med att stärka Skånes innovationskraft utifrån utmaningar?
2. Vad kan du/vår organisation bidra med och vad gör vi imorgon?

Presentation i plenum av arbetet och vilka satsningar vi arbetar vidare med.

11.45 Summering och det fortsatta arbetet

12.00 Avslutande lunch